Na začiatku marca sa pre pandémiu aj deti zo školy a internátu pre zrakovo postihnutých rozutekali tak ako my všetci do bezpečia. Deti z Tulipánu nám zmizli nevedno kam. Veď nikdy predtým sme nemuseli riešiť, kde majú internátne deti svoje rodiny či trvalé bydlisko. Hľadanie bolo zdĺhavé, objavy prekvapivé: detské domovy, osady, aj chudoba, aj ťažké rodinné osudy, často bez možnosti akéhokoľvek, nieže online spojenia.

No za štyri mesiace, čo sme boli zatvorení doma, sme sa stali novou „tulipánovou“ rodinou, omnoho rozmanitejšou a súdržnejšou ako predtým, lebo pre prácu „na diaľku“ sa chtiac-nechtiac museli zapojiť rodičia, vychovávatelia, babky, súrodenci. A zapojili sa úžasne.

V takto neľahkých mesiacoch vznikal TULIPÁN ONLINE – stovky rozhovorov, more krásnych farebných kresieb a výpovedí zo všetkých kútov Slovenska, ktoré nás všetkých cez spoločné online hodnotenie tešili, povzbudzovali a pobádali ísť ďalej. No napriek tým stovkám online spojení – chýbame si.

A takto následne vznikol projekt TULIPÁN TÚR – prázdninová cesta organizátora a dobrovoľníkov projektu Darujem ti tulipán po celom Slovensku za deťmi projektu Darujem ti tulipán v ich domovoch, tých skutočných aj tých detských.

A potom september. Hádam sa po pätnásty raz opäť stretneme – deti vidiace a zrakovo postihnuté – na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2020, kde deti spoznajú svoje práce z obdobia pandémie v rámci TULIPÁN ONLINE a videozostrih z putovania po Slovensku TULIPÁN TÚR. Širokej verejnosti sa predstavia v objekte BLACK BOX výbeh.

piatok, 25. september
10.00 – 17.00, Synagóga, Svätoplukovo námestie
Výtvarný a hudobný workshop Darujem ti tulipán + bubnovačka s Thierrym Ebamom

sobota, 26. september

nedeľa, 27. september

13.00 – 18.00, Svätoplukovo námestie

Black Box výbehprostredie pre vidiacich o nevidiacich, tento rok vonku, spojené s výstavou TULIPÁN ONLINE – výtvarné práce zrakovo postihnutých detí, ktoré vznikli „na diaľku“ počas pandémie

 

projekt podporili:

Ministerstvo kultúry SR

mesto Bratislava

vedenie projektu:

akad. soch. Elena Kárová

spoluorganizátori:

ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava

ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Ďalšie informácie o projekte nájdete TU.