Zuzana Hromádková
nitrafest@nitrafest.sk 
tel.: +421 903 55 44 75

FB V.Y.P.2022