Dobrovoľníci boli súčasťou aj 29. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Neodradili ich ani prísnejšie bezpečnostné a protipandemické opatrenia. Na festivale pomáhalo počas 11 dní viac než 50 dobrovoľníkov. Angažovali sa v rôznych oblastiach – asistencia divadelným súborom, pomoc pri sprievodných, vzdelávacích a pracovných podujatiach, asistencia členom štábu, materiálno-technické zabezpečenie, pomoc pri bezpečnostných a hygienických opatreniach a i.

SRDCE NA DLANI 2020 

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov, jednotlivcov aj kolektívov, za aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy a vzdelávania.

V tomto roku boli ocenení dvaja výnimoční ľudia nášho festivalu. V kategórii dobrovoľník v oblasti kultúry a umenia v Nitrianskom kraji ocenili Borisa Belicu, ktorý sa na festivale zúčastňuje už viac než 15 rokov. Niekoľko rokov pôsobil aj ako člen štábu, potom zmenil profesiu. Na asociáciu nezanevrel, vždy pomôže tam, kde je to potrebné. Jedinečné je, že pred festivalom a počas celého jeho trvania si zoberie pracovné voľno, aby sa mohol naplno venovať aktivitám spojeným s priebehom tohto podujatia.

V kategórii koordinátor dobrovoľníkov si zaslúžil cenu náš dlhoročný kolega, koordinátor dobrovoľníkov Kristián Šeffer. V roku 1999 sa prihlásil na Divadelnú Nitru ako dobrovoľník. O desať rokov neskôr sa stal členom štábu na pozícii koordinátora. Každoročne počas festivalu koordinuje mladých i starších nadšencov divadla, ktorí prispievajú k úspešnej organizácii festivalu.