Už tretí rok sú neoddeliteľnou súčasťou festivalu výstupy medzinárodného projektu Be SpectACTive!, podporeného grantom Európskej únie Kreatívna Európa. Projekt rozvíja aktívny vzťah divákov k performatívnemu umeniu a prináša umenie do ich každodenného života.

> Prezentácia inscenácií ICARUS, Zelená je tráva a projektu Be SpectACTive!: Artists talk, 4. 10. 2021, 10.30 – 12.00, Meeting Point DAB

Divácka programová rada funguje ako poradný orgán festivalových kurátorov od roku 2019. V závere sezóny udeľuje Divácka programová rada odporúčanie (pečiatku DPR) 4 či 5 dielam. V programe MF DN 2021 sú to inscenácie Vojna a mier (Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava), Drotár (Divadlo Andreja Bagara v Nitre), Borodáč alebo Tri sestry (Štátne divadlo Košice), Lebensraum (Divadlo LAB, Bratislava), Druhá smrť Jany z Arcu (Nové divadlo, Nitra).

> Festivalové stretnutie Diváckej programovej rady, 2. 10. 2021, 12.30 – 13.30, pred bodom.K7

Svetová premiéra inscenácie ICARUS predstaví výsledky spoločnej práce tínedžerov z Nitry a Prahy pod vedením umeleckého tímu (Marie Gourdain / FR, Jaro Viňarský / SK, Václav Kalivoda / CZ). Asociácia Divadelná Nitra spolupracuje na príprave s Medzinárodným festivalom súčasného tanca a pohybového divadla Tanec Praha, so ZUŠ J. Rosinského v Nitre a s ďalšími partnermi.

> Workshop a rezidenčný pobyt pražských detí a umelcov zapojených do projektu ICARUS v Nitre, 28. 9. 2021 – 3. 10. 2021

> Svetová premiéra inscenácie ICARUS, 2. 10. 2021, 15.00 – 15. 45, Svätoplukovo námestie

Svetová premiéra inscenácie Zelená je tráva zavŕši dlhodobý skúšobný proces choreografky a režisérky Petry Fornayovej a jej umeleckého tímu, ktorý prebieha od konca roku 2019. Inscenácia s ekologickou témou vzniká v spolupráci s Dublin Theatre Festival v Írsku, Plesni Teater Ljubljana v Slovinsku a Kunstencentrum BUDA v Kortrijku v Belgicku. Je výsledkom dlhodobého procesu skúšania na Slovensku, kreatívneho rezidenčného pobytu v Slovinsku i online komunikácie s partnermi a verejnosťou v Belgicku a Írsku.

> Kreatívna rezidencia umeleckého tímu projektu Zelená je tráva v Nitre, 22. 9. 2021 – 4. 10. 2021

> Svetová premiéra inscenácie Zelená je tráva, 3. 10. 2021, 16.00 – 17.00, Kultúrny dom Párovské Háje