Krajské osvetové stredisko v Nitre

DDS Tiptopáčik a Centrum voľného času Šaľa: Vzduch je čistý

Inscenácia Petry Sudorovej a Jaroslava Mnícha na motívy knihy Olina Kozubeka Rozprávky z hráškovozeleného domu.

Autori, réžia a scénografia: Petra Sudorová, Jaroslav Mních

Hudba: Jaroslav Mních

Hrajú: Sofia Kuraňková, Barbora Petrová, Kristína Kováčová, Hanka Szabová, Marián Botorče, Karolína Regulová, Matej Petro, Katarína Kováčová, Carla Belická, Viktória Pásztorová, Roxy Mihalovičová

Kniha Rozprávky z hráškovozeleného domu od Olina Kozubeka nás inšpirovala k vytvoreniu inscenácie nazvanej Vzduch je čistý. Obyvatelia hráškovozeleného domu produkujú tak ako všetci ostatní odpad, no pred ich domom nie sú hocijaké sudy na smeti. Roxy a Viki prídu na niečo podozrivé a odhalia, v čom sú práve ich sudy pred domom rozprávkové. Inscenácia je obohatená autorskými pesničkami a sú do nej zakomponované aj tradičné detské hry.

DDS Tiptopáčik je zastrešené CVČ Šaľa. Navštevujú ho deti od 6 do 10 rokov. Od roku 2014 – najskôr ako divadelný krúžok – pripravuje krátke dramatizácie detských básní (Žabiatko), neskôr aj rozprávok (Išlo vajce na vandrovku), venuje sa tvorivej dramatike a vlastnej tvorbe (Tekvičkové divadlo). Pripravuje program na kultúrne a spoločenské podujatia (Fašiangy, Mikuláš, Svetlonos), ktoré organizuje Centrum voľného času a MsKS Šaľa a Šaľa-Veča. V roku 2019 sa zúčastnil na súťaži Javiskový škriatok s divadelnou inscenáciou O smelom krajčírikovi s odporúčaním na krajské kolo súťaže Detský javiskový sen. V tomto roku sa opäť zúčastnil na regionálnej prehliadke Javiskový škriatok.

Petra Sudorová vedie súbor od jeho vzniku, je dlhoročnou členkou DS Materinky. PaedDr. Jaroslav Mních, PhD., pochádza zo Spiša, vyštudoval hudobno-dramatický odbor na Konzervatóriu v Košiciach. Po ukončení štúdia sa venoval detskému divadlu v ZUŠ Spišskej Novej Vsi a v ZUŠ Krompachoch.

Vzduch je čistý

10. 6. 2024, pondelok
9.15 – 10.00

KOS v Nitre, Fatranská 917

vstup pre organizované skupiny žiakov ZŠ

viac informácií na www.kosnr.sk