St / 27 / 9 / 23
16.30 – 17.30
vstupné dobrovoľné

Vila K, Kmeťkova 25

PODUJATIE SPOLUORGANIZÁTORA

 

 

 

Prečo obnovujeme kultúrne pamiatky?

V priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Vila K sa uskutoční diskusia o potrebe obnovy nehnuteľného kultúrneho dedičstva so zameraním na priebeh obnovy Vily K. Diskutovať budú odborníci na pamiatkovú obnovu, architekti a členovia o. z. Vila K. Zástupcovia občianskeho združenia predstavia dosiahnuté výsledky, nové zistenia a stanovené ciele obnovy. Na záver sa uskutoční prehliadka priestorov Vily K spojená s degustáciou kávy.