Umelecká beseda slovenská a Staré divadlo K. Spišáka v Nitre

Salón jubilantov UBS

Kurátorka: PhDr. Marta Hučková Kocianová
Trvanie výstavy: 31. 5. – 30. 6. 2024
Vernisáž výstavy: 6. 6. 2024 o 17.00 hod.
Miesto konania: Galéria Foyer, Staré divadlo K. Spišáka v Nitre

Umelecká beseda slovenská, najstarší umelecký spolok na Slovensku, založený v roku 1921, je jedinou organizáciou s výtvarným zameraním, ktorá si každoročne pripomína životné jubileá svojich členov a umožňuje im, aby sa svojou tvorbou predstavili nielen kolegom, ale aj širšej kultúrnej verejnosti. Na výstave, ktorú možno nazvať salónom, budú prezentované diela, ktoré sú súčasťou aktuálneho tvorivého programu jednotlivých autorov. Napriek rozmanitosti prejavov, rôznorodosti techník a mnohorakosti námetovej skladby diel výstava návštevníkov presvedčí o ich úsilí zaujať autorskými výpoveďami. 

V tomto roku budú vystavené diela nasledujúcich autorov: Miroslav Bartoš, Milan Stano, Štefan Zajíček, František Paluška, Rudolf Rabatin, Katarína Polgary, Jaroslav Uhel, Martin Račko, Rudolf Rypák, Kristína Šubjaková, Miron Špeník, Anna Rusinkovičová, Jana Blašková, Marek Záhorský, Malgorzata Twardzik-Wilk. 

Salón UBS

Galéria Foyer, SDKS, 7. pešieho pluku 1

vernisáž výstavy: 6. 6. o 17.00 hod.

viac informácií na www.sdn.sk
a na www.artslovakia.sk