Rozvod: vec verejná

Ut / 26 / 9 / 23
10.00 – 12.00 VSTUPENKY TU 

DAB – Štúdio

SPRIEVODNÝ PROGRAM / DIVADLO MLADÝCH

 

 

ND Young – Národní divadlo Praha a Súkromné konzervatórium D. Kardoša v Topoľčanoch (CZ, SK)

Rozvod: vec verejná

Medziľudské a politické vzťahy vznikajú, kulminujú, rozpadajú sa a potom dochádza k zmiereniu. Príbeh, plný obrazov, vtipov a dokumentárnych záberov z televízie sa začína videokonferenciou, na ktorú Európska únia zvolala mŕtvych českých a slovenských velikánov Štúra, Lasicu, Masaryka, Havla a ďalších, aby začali riešiť krízu vo vzájomných vzťahoch. Dva národy si prestali rozumieť a tak sa uskutočňuje experiment. Skupina Čechov a skupina Slovákov sa zrazu ocitnú v neidentifikovateľnom priestore a nevedia, čo tam majú robiť. Vzniká rivalita a „československé nebo“ im posiela rôzne návrhy na zmierenie. Účastníci – 8 z Česka a 7 zo Slovenska – boli do výskumno-tvorivého projektu vybraní na základe otvorenej výzvy. Slovenská skupina je zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, ktoré je partnerom projektu, zatiaľ čo českú skupinu tvoria mladí ľudia z celého Česka. Spoločne prešli zložitým procesom objavovania a tvorby. Výsledok jedinečnej spolupráce sa predstaví v Nitre tesne oo premiére. Po predstavení (80 min.) sa uskutoční diskusia k 30. výročiu zániku ČSFR.

Dramaturgia: Kateřina Volánková
Réžia: Zuzana Kráľová