Ponitrianske múzeum v Nitre 

Štefánikova tr. 1, Nitra

Otváracia doba
apríl – september: utorok – sobota – 9:00 – 17:00 hod.
október – marec: pondelok – piatok – 9:00 – 17:00 hod.
Posledný vstup o 16:30

PODUJATIA SPOLUORGANIZÁTOROV

 

 

 

História múzea v obrazoch

Panelová výstava v kurátorskej koncepcii Kataríny Beňovej spomína na minulosť múzea. Zrod jednej z prvých expozícií múzea, jeho prezentačné a kultúrno-spoločenské aktivity, pripomína bývalých kolegov a  to prostredníctvom  obrazového materiálu z fotoarchívu múzea. Zároveň prezentuje pestrú kolekciu plagátov, pozvánok a iných tlačových materiálov, ktoré slúžili ako prostriedok propagácie a hromadnej komunikácie. Výstava je sprístupnená od 2. 6. do 31. 12. 2022.
Viac informácií: História múzea v obrazoch – Ponitrianske múzeum (muzeumnitra.sk)

 

Tak sme my…
Výstava predstavuje rôznorodosť, bohatstvo a špecifiká zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre a zdôrazňuje kľúčové úlohy tejto inštitúcie: akvizičnú a prezentačnú činnosť v období rokov 1962 – 2022. Snaží sa zvýrazniť bohatstvo a rôznorodosť regionálnych artefaktov a poukázať na skutočnosť, že Ponitrianske múzeum v Nitre rešpektuje odkaz a snahu Nitranov započatú v 19. storočí, kedy boli  zaznamenané prvé známky zbierkotvorných aktivít. Výstava je sprístupnená od 14. 7. do 31. 12. 2022.
Viac informácií: Tak sme my… – Ponitrianske múzeum (muzeumnitra.sk)