Súkromné konzervatórium v Nitre a SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre

Muzikálový večer

Koncert žiakov odboru hudobno-dramatického umenia Súkromného konzervatória v Nitre. Viac informácií na www.konzervatoriumnitra.sk.

Muzikálový večer

11. 6. 2024, utorok
18.30 – 19.30

Koncertná sála Župného domu
– Nitrianska galéria, Župné nám. 3

viac informácií na www.konzervatoriumnitra.sk