Súkromné konzervatórium v Nitre a SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre

Matiné

Koncert pedagógov Súkromného konzervatória a SZUŠ Heleny Madariovej. Viac informácií na www.konzervatoriumnitra.sk.

Matiné

11. 6. 2024, utorok
16.00 – 17.00

Koncertná sála Župného domu
– Nitrianska galéria, Župné nám. 3

viac informácií na www.konzervatoriumnitra.sk