DAB v Nitre
Kým nastane ticho

Pi / 23 / 9 / 22
16.00 – 17.25
 VSTUPENKY TU
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Štúdio 

jazyk slovenský, anglické titulky

bez prestávky

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Nitra, SLOVENSKO

Kým nastane ticho

réžia: Iveta Ditte Jurčová 

O nevyhnutnosti chrániť krehkú prírodu a životné prostredie rozpráva pozoruhodný projekt autorky a dramaturgičky Slavky Civáňovej, režisérky Ivety Ditte Jurčovej a umeleckého kolektívu nitrianskeho Divadla Andreja Bagara.

V predcovidovej dobe sa zdalo, že otázky ekológie sú na pulze dňa. Zaujímali každého, no predovšetkým mladých ľudí, ktorí našli v environmentálnej zodpovednosti svoju generačnú tému, priestor na svoju výpoveď, noty na svoj protestsong. A potom prišla pandémia, ktorá mnohé témy prekryla a mnoho hlasov umlčala. O nevyhnutnosti chrániť krehkú prírodu a životné prostredie rozpráva pozoruhodný projekt autorky a dramaturgičky Slavky Civáňovej, režisérky Ivety Ditte Jurčovej a umeleckého kolektívu nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. Projekt kombinuje umeleckú a edukatívnu časť tú umeleckú tvoria interaktívne audio- a videoinštalácie, performatívne vstupy trojice hercov, ktorí na podklade dokumentárneho materiálu (občianske protesty proti neoprávnenej ťažbe dreva v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007) prinášajú súčasný pohľad na vzťah človeka ku krajine a na stav slovenských lesov. Súčasťou predstavenia je vzdelávací program pre deti a ich rodičov.  

réžia: Iveta Ditte Jurčová
dramaturgia: Slavka Civáňová
scéna a kostýmy: Zuzana Havranová
digitálna scénografia: Erik Bartoš
hudba: Ján Kružliak ml. 
choreografia: Stanislava Vlčeková
účinkujú: Nikolett Dékány, Andrej Remeník, Tomáš Stopa

podpora prezentácie na Divadelnej Nitre: Fond na podporu umenia, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra, Nadácia SPP, LITA – autorská spoločnosť  

 Iveta Ditte Jurčová (1968) absolvovala divadelnú réžiu (2006) na VŠMU v Bratislave. Pôsobí ako režisérka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň, ktoré od roku 2008 prevádzkuje v bývalom kultúrnom dome v Bátovciach, dnes Centre umenia a kreativity. Iveta Ditte Jurčová spolu s dramaturgom Michalom Dittem vytvorili z Divadla Pôtoň jedno z najvýznamnejších nezávislých divadiel na Slovensku a spolu uviedli niekoľko významných a oceňovaných inscenácií: Dve slová Belisy Súmračnej… príbeh Evy Luny (2004), Terra Granus (2007), Nevesta hôľ (2009), Psota (2011), Americký cisár (2018), Terra Apathy (2022). Ako režisérka spolupracovala aj s viacerými slovenskými a českými divadelnými scénami (napr. Bábkové divadlo Žilina, Slovenské komorné divadlo v Martine, Slovenské národné divadlo, Mestské divadlo Zlín, Sliezske divadlo Opava). Je autorkou a lektorkou mnohých vzdelávacích projektov v oblasti scénického umenia a ako režisérka pravidelne spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom.

Východiskom inscenácie bol text Obrázky z hôr dramaturgičky Slavky Civáňovej, ktorý vznikol ako súčasť projektu GREEN DRÁMA. Ide o zborník divadelných hier, ktoré vydal Divadelný ústav. Autori a autorky vytvorili dramatické texty dotýkajúce sa environmentalistiky a ekologických tém. Inscenácia poukazuje na to, akým spôsobom sa rozšírila ťažba dreva, aké má dôsledky na ekosystém, a prečo je nutné starať sa o lesy a pristupovať k nim so všetkou úctou a pokorou.
Ťažko si predstaviť vhodnejšiu osobu na réžiu tejto vzdelávacej hry než Ivetu Ditte Jurčovú, ktorá sa vo svojej umeleckej činnosti dlhodobo zaoberá aktuálnymi témami. Okrem toho, ako režisérka má cit pre javiskové obrazy a vizuálne podmanivé metafory. Kým nastane ticho je nevšednou vzdelávacou inscenáciou. Režisérka využíva princípy vizuálnej a zvukovej inštalácie, ktoré prepája s dokumentárnym materiálom. Zábery zo zničujúcej kalamity, ktorá zasiahla územie Tatier v roku 2004, fotografie z ekologických protestov či idúci kamión naložený drevom sa premietajú na plátne a umožňujú hercom rozohrať pôsobivé mizanscény. (…) Na réžii Ivety Ditte Jurčovej je citeľný nielen záujem o problematiku, ktorý sa odráža v práci s dokumentárnym materiálom, ale aj výtvarný, resp. metaforický spôsob spracovania environmentálnych tém.

Miroslava Košťálová: V hlavnej úlohe stromy [online]. 31. 5. 2021. Dostupné na: https://monitoringdivadiel.sk/v-hlavnej-ulohe-stromy/ (úryvok, krátené)