Vzory správania

So / 23 / 9 / 23
13.00 – 13.50
Vstup zdarma. 

pešia zóna pred bodom.K7
(Štefánikova trieda 7)

PODUJATIE SPOLUORGANIZÁTORA

 

 

 

Krajské osvetové stredisko v Nitre: Divadlo v priestore a pohybe Vzory správania

Divadlo v priestore a v pohybe prinesie pohľad na správanie mladej generácie, ktoré ovplyvňujú ich idoly/vzory. Je výsledkom workshopu, ktorého zámerom bolo odhaliť, aké stopy môže zanechať idol/vzor na mladom človeku. Mladí ľudia často nevedome sledujú množstvo podnetov v online priestore či vo svojom okolí, ktoré ovplyvňujú ich fyzické správanie na verejnosti. Počas workshopu sa účastníci snažia odhaliť skryté vzorce, ktoré pod vedením Radoslava Piovarčiho a Lucie Bielik (o. z. tanC) pretvárajú do pohybových situácií.