Projekt Aj toto je umenie – Asociácia Divadelná Nitra a Nitrianske kultúrne dedičstvo o. z.

Kde prebýva kultúra

Komentovaná prechádzka – od Starého divadla K. Spišáka v Nitre až po nový bod.K7 –  minulých, súčasných i budúcich sídlach nitrianskych kultúrnych centier, ktoré formujú kultúrne prostredie mesta. Komentovaná prehliadka s kulturológom Jurajom Novákom. Zraz pred vchodom Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Projekt Aj toto je umenie – ADN a NKD o. z.

Kde prebýva kultúra

So / 2 / 10 / 21
16.00 – 17.30 Vstup zdarma

Zraz pred vchodom do SDKS, ul. 7. pešieho pluku 1

SPRIEVODNÝ PROGRAM