ADN, Tanec Praha, tYhle, Be SpectACTive!
ICARUS

So / 2 / 10 / 21
15.00 – 15.40
Námestie (Svätoplukovo nám.) 

bez textu

bez prestávky

vstup zdarma

Diskusia a prezentácia projektu Be SpectACTive!: pondelok, 4. 10., 10.30 – 12.00, Meeting Point, foyer DAB v Nitre 

 

 

Asociácia Divadelná Nitra, Tanec Praha, tYhle, Be SpectACTive!, SLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, FRANCÚZSKO

ICARUS

réžia: Marie Gourdain

Premiéra koprodukčnej tanečnej inscenácie tvorcov z rôznych krajín. Skupina tínedžerov z Nitry a Prahy rozohráva mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi.

Svetová premiéra novej tanečnej inscenácie reflektuje tému slobody – hraníc slobody a individuálnej alebo kolektívnej cesty k nej. Skupina tínedžerov z Nitry a Prahy pod vedením trojice umelcov z troch krajín (Francúzsko, Slovensko, Česko) odkrýva divákom vlastné pocity z dnešnej doby i prichádzajúcej dospelosti. Inšpiráciou je mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ktorý na scéne nie je ilustratívne prerozprávaný, ale stal sa východiskom na kombináciu symboliky a abstrakcie. Ľudské telo tu osciluje medzi niekoľkými podobami: plastickou, štylizovanou a performatívnou, ako aj spontánnosťou a bezprostrednosťou tínedžerov. Pri scénografickom riešení, ktoré autorka a režisérka nazýva architektúrou dramaturgie, sú využité farebné tyče pripomínajúce mikádo, ktoré vytvárajú jednoduché rámy, meniace sa tvary a pôsobivú, vizuálne dynamickú kompozíciu.

Svetová premiéra novej tanečnej inscenácie reflektuje tému slobody – hraníc slobody a individuálnej alebo kolektívnej cesty k nej. Skupina tínedžerov z Nitry a Prahy pod vedením trojice umelcov z troch krajín (Francúzsko, Slovensko, Česko) odkrýva divákom vlastné pocity z dnešnej doby i prichádzajúcej dospelosti. Tínedžeri z Nitry a Prahy boli zapojení do procesu príprav už od samotného začiatku. V roku 2019 sa stretali na pohybových workshopoch, prednáškach o súčasnom tanci a diskusiách fyzicky i online, navštívili festivaly Tanec Praha a Divadelná Nitra, na ktorých spoznali prácu viacerých tanečných umelcov. Práve oni si vybrali na spoluprácu Marie Gourdainovú, francúzsku umelkyňu pôsobiacu v Česku, a definovali tému budúceho diela.

Inscenácia je výsledkom viac ako ročného participatívneho procesu, ktorý prebieha v koprodukcii siete Be SpectACTive! a v úzkej spolupráci Základnej umeleckej školy J. Rosinského v Nitre a medzinárodných festivalov Divadelná Nitra a Tanec Praha.

Inšpiráciou je mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ktorý na scéne nie je ilustratívne prerozprávaný, ale stal sa východiskom na kombináciu symboliky a abstrakcie. Ľudské telo tu osciluje medzi niekoľkými podobami: plastickou, štylizovanou a performatívnou, ako aj spontánnosťou a bezprostrednosťou tínedžerov.

Pri scénografickom riešení, ktoré autorka nazýva architektúrou dramaturgie, využila Marie Gourdainová farebné tyče pripomínajúce hru mikádo, ktoré vytvárajú jednoduché rámy, meniace sa tvary, pôsobivú, vizuálne dynamickú kompozíciu.

Slovenský tanečník Jaro Viňarský je tu človekom s obmedzením, ktorý hľadá svoju slobodu. Mladí ľudia mu pomôžu a budú ho viesť, aby našiel svoju cestu. To oni vytvárajú akciu, menia prostredie a rámec situácií.

To všetko prepája hudba českého hudobníka Václava Kalivodu. Je to kombinácia rytmických, dynamických a ostrých melódií s jemnejšími a dramatickými, ktoré prináša trombón. Hudba tak podporuje výrazový slovník choreografie, je takisto tvorená z kontrastov.

V tomto projekte Marie Gourdainová pokračuje vo výskume spojenia geometrie a fyzickosti (línie a telo), rôznych úrovní expresívnosti a performatívnosti (účelový pohyb, formálny pohyb, tanečný pohyb) a rekvizít sprevádzajúcich pohyb.

Ambíciou projektu bolo zároveň vytvoriť participatívne dielo, ktoré môže umelecká trojica variabilne nanovo tvoriť a prezentovať so skupinami tínedžerov v ďalších regiónoch či mestách.

Marie Gourdainová

koncept: Marie Gourdain v spolupráci s Jarom Viňarským a Václavom Kalivodom / Marie Gourdain, in collaboration with Jaro Viňarský and Václav Kalivoda
choreografia a scénografia: Marie Gourdain
účinkujú: Jaro Viňarský & Barbara Beňušíková, Lea Hrušovská, Tamara Lacsná, Margaréta Hvozdíková, Janka Milová, Simona Horičková, Ladislav Bánovský, Hana Hvozdíková, Henrich Kudroč, Filip Mucha, Anna Strejčková, Leontina Foltýnová, Jaromír Korbel, Eliška Boloňská, Klára Vojtášková, Marie Zmátlíková, Marta Tučková, Linda Macková, Rozárka Čížková, Amélie Poledňáková
hudba: Václav Kalivoda (live)
dramaturgický konzultant: Jordi Galí
technológie a výroba: Zbyněk Opálka, Štěpán Hejzlar
kostýmy: Martina Stieglerová
produkcia a koordinácia: Marie Gourdain / tYhle, Alena Brožová & Martina Filinová / Tanec Praha, Anna Šimončičová, Miro Zwiefelhofer, Terézia Bosmanová / Asociácia Divadelná Nitra

koproducenti: Tanec Praha z. ú. / TANEC PRAHA Festival (CZ), Asociácia / Medzinárodný festival Divadelná Nitra (SK)
S hlavnou podporou Európskej únie – programu Kreatívna Európa
Inscenácia vznikla v rámci európskeho projektu Be SpectACTive!

Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt (IT), Artemrede – Teatros Associados (PT), Bakelit Multi Art Center (HU), Koproduktionshaus Wien / Brut (AT), Kunstencentrum BUDA (BE), Café de las Artes Teatro (ES), Domino Udruge (HR), Asociácia Divadelná Nitra (SK), Dublin Theatre Festival Company (IE), Göteborgs Kommun – Göteborgs Stads kulturförvaltning / Stora Teatern (SE), Institution Student Cultural Centre (RS), Occitanie en scène, Réseau en scène Languedoc-Roussillon (FR), Plesni Teater Ljubljana (SI), Tanec Praha (CZ), Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu (RO), Fondazione Fitzcarraldo (IT), Universitat de Barcelona (ES), Université de Montpellier (FR), Centre national de la recherche scientifique / CNRS (FR).

s podporou: Fond na podporu umenia, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo kultury České republiky, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra, Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury České republiky, Nadácia SPP, LITA – autorská spoločnosť, Francouzský institut v Praze / Slovak Arts Council, Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic, Ministry of Culture of the Czech Republic, Nitra Self-Governing Region, The City of Nitra, The City of Prague, State Culture Fund of the Czech Republic, SPP Foundation, LITA – Society of Authors, French Institute in Prague

partneri: Tanec Praha / PONEC – divadlo pro tanec, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Tělocvičná jednota Sokol Karlín / Tanec Praha / PONEC — Theatre for Dance, J. Rosinský Elementary School of Art, Andrej Bagar Theatre, Sokol Karlín Athletic Union

poďakovanie: Marica Šišková, Ivana Beňušíková, Silvia Hvozdíková

Marie Gourdain je francúzska choreografka, scénografka a vizuálna umelkyňa. Od roku 2010 rozvíja svoje umelecké aktivity prevažne v Prahe. V jej práci sa prelína jej vzdelanie v oblasti vizuálneho umenia so súčasným tancom a táto tvorba sa opiera o prvky grafickej a sochárskej kompozície a detailnú analýzu pohybu. Marie Gourdain vyštudovala filmovú animáciu na ENSAD Paris. Počas štúdia absolvovala stáž na VŠUP v Prahe. Za svoju výtvarnú a sochársku tvorbu získala cenu Frédéric de Carfort Paris (2011) a cenu pre sochárov ENSAD Sculpture Prize (2009). Ako scénografka spolupracovala s mnohými choreografmi, ako sú Karine Ponties, Rita Gobiová, Andrea Miltnerová, Lucia Kašiarová. V roku 2015 sa pripojila k česko-francúzskemu kolektívu tanca a fyzického divadla tYhle a začala sa venovať choreografii. V spolupráci vytvorila tri diela: UN (2016), LEGOrytmus (2017) a Medúza (2018). Nedávno založila vo Francúzsku nový umelecký súbor Matière Mobile.

tYhle je česko-francúzsky kolektív umelcov tvoriacich prevažne v Česku. Funguje ako platforma na vyjadrenie sa prostredníctvom performatívneho umenia, tanca, fyzického divadla a vizuálneho umenia. Kolektív založili v roku 2015 v Brne herci a tanečníci Lukáš Karásek a Florent Golfier. Neskôr sa k nim pripojila svetelná dizajnérka Zuzana Režná a scénografka/choreografka Marie Gourdain.

Jaro Viňarský je tanečník, choreograf a performer, zakladateľ o. z. SKOK! Vyštudoval choreografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii múzických umení v Prahe. V rokoch 1998 – 2000 bol členom súboru Štúdia tanca v Banskej Bystrici. V roku 2006 získal za svoje sólo Posledný krok pred prestížnu Cenu Sazky a Cenu diváka na Českej tanečnej platforme. Od roku 2004 spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Pontiesovou. Venuje sa vedeniu tanečných workshopov, predovšetkým pre neprofesionálov. Je držiteľom prestížnej ceny The Bessies New York Dance & Performance Award 2013 v kategórii Outstanding Performer za predstavenie The Painted Bird / Bastard v choreografii amerického choreografa slovenského pôvodu Pavla Zuštiaka.

Václav Kalivoda je trombonista a hudobný improvizátor. V roku 2015 absolvoval newyorské konzervatórium Bard College a potom strávil rok na stáži v Jogjakarte (Indonézia), kde študoval tradičnú hudbu gamelan. Okrem klasickej hudby sa sólovo, komorne i orchestrálne (Voříšci, Moving Orchestra, Pražský improvizační orchestr, B4 atď.) venuje aj ďalším žánrom (jazz, swing, klezmer, samba), hudbe k divadelným a tanečným predstaveniam, improvizácii s deťmi s cieľom rozvíjať ich prirodzené hudobné vnímanie. Je hudobníkom projektu Tanec školám a Detského štúdia pražského divadla Ponec.