HISTÓRIA ISTÉHO NÁSILIA

Ne / 9 / 6 / 24
18.00 – 19.50

Staré divadlo K. Spišáka v Nitre
> Veľká sála

bez prestávky

jazyk: slovenský, anglické titulky

diskusia s tvorcami po predstavení 

Divadlo Ludus, Bratislava, SLOVENSKO

Podľa románu Édouarda Louisa Histoire de la violence

HISTÓRIA ISTÉHO NÁSILIA

réžia: Barbora Chovancová

Podľa románu Édouarda Louisa Histoire de la violence
Copyright © 2016, Édouard Louis
Všetky práva vyhradené.
Prvýkrát vydalo Editions du Seuil v roku 2016.

Francúzsky prozaik Édouard Louis patrí medzi najväčšie objavy súčasnej európskej literatúry. Vďaka jeho autorskému štýlu sú jeho diela mimoriadne obľúbené aj medzi divadelníkmi. História istého násilia bratislavského Divadla Ludus je prvým spracovaním jeho textu (románu Dejiny násilia) v profesionálnom divadle na Slovensku. Inscenácia približuje Louisov autentický zážitok, keď sa stal v Paríži obeťou napadnutia a znásilnenia. Samotné stretnutie človeka s násilím je len jednou rovinou inscenácie. Skutok sa totiž už stal a to sa zmeniť nedá. Inscenácia bratislavského divadla sa preto zaujíma o to, čo tomuto činu predchádzalo a čo po ňom nasledovalo. Tvorcovia pomaly rozpletajú príbeh, v ktorom chcú okrem iného pochopiť, čo vedie človeka k tomu, že sa dopustí násilia na inom človeku. Analyzujú motivácie násilníka, ale aj vplyvy okolia. Zaoberajú sa však situáciou aj z opačného pohľadu. Kladú otázky, aké je priznať si, že ste sa stali obeťou trestného činu. Ako sa nestratiť v príbehu, ktorý musíte neustále opakovať. Pred políciou, lekármi, vlastnou rodinou… Divadlo Ludus sa predstaví na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra po prvý raz.

preklad: Andrea Černáková
scenár: Barbora Chovancová, Martin Kubran
réžia: Barbora Chovancová
dramaturgia: Martin Kubran
scéna a kostýmy: Anna Chrtková
svetelný dizajn: Michaela Beniač
hudba a zvukový dizajn: Daniel Šimek
výtvarná spolupráca: Daniela Mesárošová
pohybová spolupráca: Daniel Raček
technická spolupráca: Eduard Mikuš, Michaela Beniač
účinkujú: Tadeáš Bolo, Marián Chalány, Alexandra Palatínusová, Jakub Švec

Barbora Chovancová

Režírovala v olomouckom Divadle na cucky, pražskom Divadle Letí, brnianskych divadlách Divadlo Feste, Štúdio Marta či Centrum experimentálneho divadla. Niekoľko rokov pôsobí ako programová manažérka a režisérka v Divadle Ludus. Absolvovala Summer Camp vo varšavskom divadle Nowy Teatr (s umeleckým kolektívom She She Pop, Prodromosom Tsinikorisom a Culture for Climate) a bola účastníčkou platformy Scena Nowej Dramaturgii v Rzeszówe v Poľsku. Pôsobila aj v redakcii Zpravodaja Divadelní Flory Olomouc. Venuje sa predovšetkým adaptácii nedramatických textov a najnovšej svetovej literatúry.

V Histórii istého násilia jeho [Louisovo] rozprávanie pripomína vyšetrovací spis, inokedy detailne opisuje všetky vnemy. Zvuk, ktorý vydával vlnený šál, keď sa ho násilník pokúšal uškrtiť, či vôňu bielizne, ktorú vdychoval, kým ho znásilňoval.
Takmer nikdy nie je ticho. Tak ako je Louisov román nekonečným prúdom myšlienok, spomienok a vnemov, aj herci a herečka neustále hovoria. V záplave slov sa vzájomne dopĺňajú, opakujú, hovoria ako ozvena, skáču si do reči, opravujú svoje slová. Slová tryskajú z úst všetkých účinkujúcich, prelínajú sa, opisujú detaily, myšlienky. 

Soňa Jánošová: Dostal takú tvrdú výchovu, až stratil pud sebazáchovy. Pozvať k sebe násilníka bolo ľahké. In Sme, 14. 9. 2023. 

 

Naopak, tvorcovia efektne a účelne identifikovali a spracovali fakt, že výpoveď človeka v tomto prípade nie je len prostriedkom na prerozprávanie príbehu, ale aj témou pôvodnej prozaickej predlohy. Výsledkom je, že jednou z najcharakteristickejších čŕt inscenácie je účelnosť každého použitého znaku, či už slova, výtvarného prvku alebo hereckej interpretácie.
Za pozornosť rozhodne ešte stojí pohybová pasáž v záverečnej časti inscenácie. V zásade ide o rekonštrukciu súboja medzi Eddym a Redom prostredníctvom prvkov fyzického divadla. V kontexte celku funguje táto časť z viacerých dôvodov. Jednak predstavuje ďalší spôsob zachytenia fyzického konfliktu medzi postavami. Popri slovnom opise, exaktných forenzných a právnych úkonoch totiž vidíme spôsob zachytenia celej situácie abstraktnejšou formou… Fyzický dialóg dvoch (z veľkej časti odhalených) mužských tiel pôsobí efektne. Balansovanie medzi vášňou v milostnom aj násilnom rozmere je nakoniec pre tento typ stvárnenia vďačným materiálom.

Miro Zwiefelhofer: Výpoveď a dokumentácia. In Monitoring divadiel na Slovensku. Dostupné online: https://monitoringdivadiel.sk/vypoved-a-dokumentacia/.