Druhý pokus o telovýchovu

 

Po/30/09/2019
18.00 – 19.00
KÚPIŤ LÍSTOK
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Veľká sála 

 

jazyk nemecký, slovenské a anglické titulky
> diskusia

 

€ 12 / 6 / 10

Hauptaktion, Mníchov, NEMECKO

Druhý pokus o telovýchovu

tvorivý tím: Jonaid Khodabakhshi, Dennis Kopp, Quindell Orton, Jasmina Rezig, Hannah Saar, Isabel Schwenk, Julian Warner, Oliver Zahn

Telá v zajatí ideológií.

Komédia o cvičiacich telách a veľkých ideáloch. O tom, ako sa cvičením buduje národné povedomie. Ako v zdravom tele sídli nielen zdravý duch, ale aj nezdravý nacionalizmus. Nemecký nezávislý súbor skúma v zaujímavom tvare performatívnej eseje historické telovýchovné hnutia a ich ideály – od zriadenia prvého verejného cvičiska Ernstom Ludwigom Jahnom v Berlínskom Hasenheide v roku 1811 až po slávnostnú gala prehliadku Turnfest 2017 v Berlíne. Osem cvičencov predstavuje choreografie a ideológie rôznych období nemeckých dejín a vytvára tak groteskný katalóg, v ktorom cvičiace telá artikulujú ideály doby.

Podpora prezentácie na Divadelnej Nitre: Goetheho inštitút

Ďalšie inscenácie

Príbehy stien

> Sternenhoch

> Svätá Špageta

Biblia

Človek z Podolska

> Bez adresy

Hlava XXII

> Druhý pokus o telovýchovu

> Bakchantky

Hlbiny

Moral Insanity

eu.genus

Názov inscenácie Druhý pokus o telovýchovu možno preložiť aj ako Druhá esej o telovýchove. Každý z týchto prekladov nemeckého Versuch odkazuje na iný aspekt tvorby výskumno-umeleckého združenia Hauptaktion. Toto javiskové dielo skúma vzájomnú prepojenosť dejín Nemecka ako komunity so skupinovou fyzickou praxou telocviku či cvičenia, a to od jej začiatkov v roku 1811 až po súčasnosť. Na začiatku bolo gymnastické hnutie Friedricha Ludwiga Jahna, ktorý založil tajnú spoločnosť, podporujúcu oslobodenie od napoleonskej okupácie. Na pohľad obyčajné cvičenie – gymnastika – malo cvičencom pomôcť a v druhom pláne pripraviť nemeckú mládež na boj proti Francúzom.  Skupina  predviedla gymnastiku po prvý raz verejne v roku 1811 a o dva roky neskôr sa už na veľkej prehliadke gymnastiky zúčastnilo desaťtisíc divákov. V priebehu storočí sa festivaly a prehliadky cvičení konali na rôznych miestach v Nemecku, ale i v afrických kolóniách a v exile v Južnej Amerike. Menil sa aj text, pod ktorým sa cvičenci, teda telá združovali. Od Jahna cez Weimarskú republiku, obdobie nacizmu, NDR až po súčasnosť sa mnohokrát menila ideologická náplň cvičení. Pri skúmaní týchto udalostí sa „Nemecko“ javí ako imaginárna komunita, do ktorej sa vstupuje bránou telocviku, teda prostredníctvom výkonu, pričom ten, kto neuspeje, do nej nepatrí. Ale nielen tento aspekt je na historickom výskume telocviku zaujímavý. Hoci sa nám protiklad tela a textu zdá veľmi prirodzený, telesnosť našich subjektov zanecháva stopy v textoch, ktoré produkujeme. A naopak – naše vyprodukované texty zanechávajú stopy na telách. Tieto stopy nachádzame všade – od textovej definície, napríklad, pri medicínskom opise či zákonnom ustanovení toho, ako má vyzerať normálne či zdravé telo a jeho prejavy, až po omnoho subtílnejšie praktiky ako poézia či práca s textovými obrazmi, ktoré používame na opis tela milovanej či nenávidenej osoby. Telá sú zahrnuté v textoch všetkého druhu, aj v tých, ktorými sa definujú hodnoty či presvedčenia a ideológie nejakého spoločenstva. Historické skúmanie toho, aké texty sú produkované telami a ako tieto texty spätne telá deformujú či modifikujú, prináša nielen zaujímavé analýzy, ale i mnoho komických situácií, vyplývajúcich zo stretu svetov textov (ideí) a tiel (matérie).

 

V Druhom pokuse o telovýchovu využíva osem interpretov choreografické prvky a pohybové zostavy z rôznych období telovýchovy a analyzuje tak pojem „nemeckého tela“ a jeho ideologické prejavy. Je dôležité, že toto skúmanie sa neuskutočňuje iba na poli textu. Preto Hauptaktion pre svoj výskum zvolili formát performatívnej eseje. Esej je považovaná za nedefinovateľnú, nemetodologickú metódu, ktorá nespadá do žiadneho literárneho žánru, využíva prvky ktoréhokoľvek, ktorý eseji umožní relevantným spôsobom analyzovať či rozvíjať zvolenú tému. Prínos eseje spočíva v jej slobode, a teda v rôznorodej, flexibilnej, sebareflexívnej a experimentálnej forme. Esej plynule prechádza medzi umeleckým a vedeckým, zážitkovým a intelektuálnym, subjektívnym a objektívnym. V prípade performatívnej eseje aj medzi textom a telom, materiálnym a nemateriálnym, reálnym a virtuálnym, textom a priestorom a tak ďalej. Skúmané pole a možné metódy sa zapojením tela a priestoru násobia. Spojenie eseje a performancie umožňuje toto skúmanie prenášať rôznymi kanálmi v reálnom čase aj k divákovi a pracovať aj s jeho reakciami všetkého typu – emocionálnymi, intelektuálnymi, telesnými… Prekračovanie očakávaných hraníc a vykročenie za hranice známeho a bezpečného nás vedie k novým objavom. O to väčšmi v prípade umeleckého diela, pri vnímaní ktorého neobmedzujeme potenciál našej skúsenosti cieľmi praktického alebo teoretického konania a môžeme svoju pozornosť celkom sústrediť na proces, v ktorom sa cieľ formuje. Umelecké dielo nám ponúka nové, nečakané  skúsenosti, umožňuje aj formulovanie vlastných cieľov v nich, a tým pochopiť povahu a dynamiku skúseností. Performatívna esej nám teda okrem nových poznatkov môže priniesť aj neočakávané fyzické reakcie na ne. Jednoducho, možno si zatúžime zacvičiť, oslobodiť svoje telo alebo začneme našu obvyklú fyzickú prax skúmať cez optiku ideológie, ktorá je za ňou.

Ján Šimko

asistent: Nele Hussmann

dramaturgia: Josef Bairlein

video: Nicole Wytyczak

autori a účinkujúci: Jonaid Khodabakhshi, Dennis Kopp, Quindell Orton, Jasmina Rezig, Hannah Saar, Isabel Schwenk, Julian Warner, Oliver Zahn

koprodukcia Münchner Kammerspiele, SPIELART Munich, HAU Hebbel am Ufer Berlin, Schwankhalle Bremen and Theater Rampe Stuttgart

V spolupráci Pavillion Hanover

Podpora Landeshauptstadt München, Bezirk Oberbayern, Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen and TANZFONDS ERBE – an initiative by the German Federal Cultural Foundation

Hauptaktion
an independent theatre collective founded in 2015 around producer and dramaturge Hannah Saar, who co-founded the Initiative for Solidarity in Theatre and is in-house dramaturge at Theater Oberhausen. Other members of the group include cultural anthropologist, dramaturge and performer Julian Waner, as well as director and choreographer Oliver Zahn, who experiments with research on memory, body and nationalism. Hauptaktion create theatrical works and prepare texts and lectures based on archival study, ethnographic analysis and artistic research. Their notable productions include: Situation with Outstretched Arm (on the cultural history of the Nazi salute, 2015) and Situation with Doppelgänger (on dance, culture and imitation, 2015). These performative essays, whose form hovers between choreography and historical investigation, were met with success at prominent German-speaking festivals (IMPULSE, Tanzplattform, steirischer herbst, SPIELART), as well as abroad (Belgium, Netherlands, Italy, Spain, United Kingdom, Poland, Romania and elsewhere). Hauptaktion will make their first appearance in Slovakia at Divadelná Nitra.