DS Naboso, ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Dora

So / 2 / 10 / 21
18.15 – 19.00 VSTUP ZDARMA – REZERVÁCIA TU 

Synagóga

SPRIEVODNÝ PROGRAM / DIVADLO MLADÝCH

 

 

DS Naboso, ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Dora

Inscenácia na motívy próz Žitkovské bohyne (K. Tučková) a Žitkovské čarovanie (J. Jilík). Réžia: DS Naboso a Štefan Foltán.

Vstup na podujatie je bezplatný. Pre plynulejší vstup na miesto konania, prosíme o rezerváciu vášho miesta. Váš kontaktný údaj podlieha prísnej ochrane v súlade s GDPR. Evidencia návštevníkov sa riadi aktuálnou vyhláškou RÚVZ.