Divácke odozvy –
Nové trendy v práci s publikom

Po / 25 / 9 / 23
13.00 – 16.00 Vstup voľný

bod.K7, Štefánikova 7

SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 

 

 

Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav Bratislava  

Divácke odozvy – Nové trendy v práci s publikom

Ako efektívne rozvíjať komunikáciu a spoluprácu s publikom a ako na tento rozvoj vytvoriť podmienky vnútri divadla? Ako sprevádzať diváka na ceste do divadla a ako umocňovať jeho zážitok z divadelného predstavenia? O aktívnej interakcii divadla a jeho publika a o tom, prečo je pre divadlo dôležitá, budú diskutovať divadelná lektorka Národného divadla v Prahe Zuzana Kráľová, teatrológ a odborník na rozvoj publika Darko Lukić a kultúrna manažérka Anna Šimončičová. Podujatie bude moderovať teatrológ Miro Zwiefelhofer. V rámci diskusie si vymenia skúsenosti divadelní profesionáli z krajín V4 a východoeurópskych krajín. Podujatie je súčasťou projektu V4@Theatre Critics Residency.

Spolupráca:

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

S podporou: