Asociácia Divadelná Nitra

Common Ground Dialogues – Depolarising Polarising: Artistic Practices in Social Change
(Depolarizácia polarizácie: umelecké postupy v sociálnej zmene)

Medzinárodné sympózium, na ktorom experti predstavia umeleckú aj výskumnú časť projektu a zároveň budú diskutovať so slovenskými tvorcami využívajúcimi performatívne praktiky vo vzdelávaní a v depolarizácii. Viac informácií na www.nitrafest.sk

Common Ground Dialogues
Depolarizácia polarizácie:
umelecké postupy v sociálnej zmene

12. 6. 2024, streda
13.30 – 16.30

bod.K7, Štefánikova tr. 7

vstup zdarma