Krajské osvetové stredisko v Nitre

Divadlo Tuš: Biela rybka

Bábková inscenácia hry Jána Uličianskeho vznikla na motívy knihy Marianny Čaučíkovej Plávaj, Lydka!

Autor dramatizácie a textov piesní: Ján Uličiansky
Scéna, bábky, kostýmy: Mária Stanko
Účinkujú: Kristína Sviteková, Barbora Krajč Zamišková

Bábková inscenácia vznikla na motívy knihy Marianny Čaučíkovej Plávaj, Lydka! Príbeh z rieky približuje Bielu rybku, ktorá sa vyliahla z vajíčka a nestála nad ňou mama ani ocko. Bola sama. Stretávala vodné živočíchy, ktoré jej hovorili o zázračnej bytosti menom MAMA. Biela rybka ju hľadala všade. V škole sa jej posmievali, že nemá rodinu. Cítila sa osamelo. Raz sa v triede zjavili on a ona. Vôbec sa na ňu nepodobali. Vzali ju domov a ukázali jej, čo je to láska. Okrem tejto krásnej témy sa v rozprávke rieši aj priateľstvo. Lydke pri jej hľadaní pomáhali kamaráti, preto sa nikdy nevzdala. Každý na nej zanechal svoj odtlačok. V inscenácii sa objaví aj ekologický motív. Ľudia hádžu do riek nepotrebné veci, ktoré môžu byť pre vodné živočíchy veľmi nebezpečné. 

Divadlo Tuš existuje pod o. z. KBT, ktoré vzniklo 28. decembra 2007 z iniciatívy mladých absolventov Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave. Združenie sa zameriava na tvorbu v oblasti umenia a vzdelávania. Pripravuje netradičné interaktívne inscenácie, pri ktorých tvorcovia využívajú rôzne bábkarské postupy. Tvorba divadla je orientovaná na všetky vekové skupiny. Divadelné pôsobenie je prepojené s tvorivými dielňami, divadelnými a výtvarnými workshopmi. Od svojho vzniku sa Divadlo Tuš zúčastnilo na viacerých domácich i zahraničných festivaloch. Od roku 2010 organizuje divadelné tábory. Predsedníčkou o. z. KBT je bábkoherečka a teoretička divadla doc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD.

Biela rybka

10. 6. 2024, pondelok
13.15 – 14.15

KOS v Nitre, Fatranská 917

vstup pre organizované skupiny žiakov ZŠ

viac informácií na www.kosnr.sk