Bez adresy – hra na tuláka

 

Ne/29/09/2019

15.00 – 17.25KÚPIŤ LÍSTOK
Kultúrny dom Párovské háje

30/09/2019

10.00 – 12.25KÚPIŤ LÍSTOK
14.30 – 16.55KÚPIŤ LÍSTOK
Kultúrny dom Párovské háje

Odchod autobusu z parkoviska DAB 30 min. pred začiatkom predstavenia. Návrat späť 15 min. po skončení predstavenia, v nedeľu 29.9. s medzizastávkou pri SD na Café Európa.

jazyk maďarský, prvé dve predstavenia simultánne tlmočené do slovenčiny, tretie predstavenie do angličtiny

 

€ 10 / 5 / 10

STEREO AKT, Budapešť, MAĎARSKO

Gábor Fábián a kol.

Bez adresy – hra na tuláka

réžia: Martin Boross

Každý je povinný mať domov. Bez adresy nemá človek nárok na slobodu.

V októbri 2018 sa bezdomovectvo v Maďarsku stalo trestným. Týmto rozhodnutím vláda Viktora Orbána ešte väčšmi ponížila ľudí neschopných zabezpečiť si či udržať vlastný domov a ohrozila životy tisícov bezdomovcov. Skupina STEREO AKT prináša bezdomovca priamo na scénu a spolu s terénnym pracovníkom a dvoma hercami vytvára performatívnu spoločenskú hru, v ktorej si diváci podľa herného plánu musia „zarobiť“ na stravu, ubytovanie a oblečenie, vypočujú si rôzne príbehy ľudí žijúcich na ulici a návody na to, ako prežiť bez strechy nad hlavou, dokonca zažijú aj pocity človeka žijúceho vo svete bez adresy.

Podpora prezentácie na Divadelnej Nitre: Nemzeti Kulturális Alap, Maďarsko, Balassiho inštitút / Maďarský inštitút v Bratislave, Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Maďarsko

Ľudí bez domova možno považovať za jednu z najzraniteľnejších, možno dokonca najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. A určite jednu z najneslobodnejších. Bezdomovectvo je jedným z prejavov chudoby, no neznamená iba stratu obydlia, ale celý rad psychologických a sociálnych dôsledkov, ktoré z nej vyplývajú. Len veľmi malá časť ľudí bez domova si tento spôsob života zvolila dobrovoľne; väčšinou sa stali bezdomovcami následkom vážnych sociálnych udalostí. Podľa niektorých štatistík v Maďarsku stratia domov z rôznych dôvodov každý deň až 2 – 3 ľudia, no získať presné číslo je zložité. Bezdomovci prežívajú na miestach, ktoré nie sú vhodné na udržiavanie sociálnych vzťahov, na tvorenie zázemia a rozvoj osobnosti človeka. Aj preto je také zložité vyrovnať  sa s touto situáciou a postupnými krokmi si nielen opäť obstarať domov, ale nadobudnúť aj možnosť participovať na spoločenských procesoch. Svedčí o tom aj viac ako 40 percent ľudí, ktorí sú bez domova už vyše desať rokov. Opätovné začlenenie bezdomovcov do spoločnosti je v záujme každého z nás – a to nielen z finančného hľadiska, ktorým sa, žiaľ, často argumentuje. Zaradenie zraniteľných skupín do verejného života a ich participácia na ňom vytvára predpoklady pre scitlivenie spoločenstva a šírenie životných príbehov a skúseností, ktoré úspešní a začlenení nemajú.

Divadlo je ideálnym priestorom na komunikovanie takýchto skúseností, obzvlášť v prípade, ak sa v publiku podarí navodiť atmosféru participácie. Dokázalo to mnoho príkladov divadelných diel a udalostí, ktoré vznikli v situácii spoločenského či politického útlaku. V takomto ovzduší sa ocitli aj bezdomovci v Maďarsku, kde bolo ústavným zákonom v roku 2018 zakázané bezdomovectvo, teda voľný pohyb ľudí bez domova a prespávanie na ulici. Umelecká skupina STEREO AKT, združená okolo režiséra Martina Borossa, vznikla v roku 2013 a zameriava sa na tvorbu divadelných udalostí, v ktorých sa experimentuje s rôznymi formami participácie publika. Na situáciu, ktorá bezdomovcom vznikla, reagovali STEREO AKT vytvorením interaktívnej performatívnej hry Bez adresy – hra na tuláka, v ktorej publikum rozhoduje o osudoch troch rozličných postáv rôzneho veku a pohlavia. Spája ich skutočnosť, že sú dlhodobo bez domova. Počas divadelnej udalosti prevedú štyria herci (medzi nimi je aj skutočný človek bez domova a sociálny pracovník) publikum interaktívnym participačným procesom. V jeho rámci sa rozhodnutia o vývoji príbehov postáv prijímajú spoločne, na základe  diskusií hercov s publikom. Udalosť má niekoľko herných pravidiel – okrem iného sa tu používajú herné peniaze podobným spôsobom ako v hre Monopoly, postavy získavajú „životy“, publikum má za úlohu svojim hrdinom, žijúcim na budapeštianskej ulici, pomôcť dosiahnuť čo najlepšie výsledky s daným mesačným príjmom, výdavkami a životnými okolnosťami. Vďaka kontrole nad performatívnou situáciou sa v tomto prípade dokáže publikum omnoho väčšmi ponoriť do osudov postáv.

Zaujímavý je aj zážitok participatívneho rozhodovacieho procesu, ktorý umožňuje demokratické zapojenie všetkých zúčastnených. Scénické dielo Bez adresy – hra na tuláka však nikdy nenechá divákov skĺznuť do povrchného dojmu, že bezdomovectvo je niečo ako hra. Akékoľvek rozhodnutie publika – či prijme bezdomovca domov, umiestni ho do ubytovne alebo ho nechá spať na ulici – neovplyvní realitu. Dokiaľ budú na ulici, bude úroveň ukazovateľa herných „životov“ u hrdinov hry neustále klesať. Podobne sú jednotlivé príbehy a rozhodnutia publika nastavené tak, aby nedochádzalo k vulgarizácii problému, ale k scitlivovaniu publika, porozumeniu a prekonávaniu predsudkov a skratkovitých záverov. Napokon, už titul varuje pred zjednodušujúcim zamieňaním bezdomovectva s tuláctvom.

Ján Šimko

réžia: Martin Boross
dramaturgia: Ambrus Ivanyos
vedúci hry, expert: Réka Szenográdi
hudba: István Rimóczi
scéna a kostýmy: Zita Schnábel
grafický dizajn: Luca Szabados
tvorcovia hry: Ágnes Tar, László Bass, Bálint Csató, Márton Gosztonyi, Róbert Jakus
konzultant: László Bass
asistenti produkcie: Tímea Török, Dóra Tési
produkčný manažér: Dóra Trifonov
účinkujú: Gyula Balog, Mária Kőszegi, Zola Szabó

Martin Boross (1988)

študoval dramaturgiu na Univerzite divadelných a filmových umení v Budapešti (2007 – 2013). Je umeleckým šéfom divadla STEREO AKT. Ako režisér a performer získal v roku 2016 za svoju tvorbu prestížnu cenu Junior Prima Award. Režíroval vyše desať divadelných inscenácií, v ktorých experimentoval s nekonvenčným zapojením publika.
STEREO AKT je jedným z najprogresívnejších súčasných divadelných kolektívov, ktorý pod vedením Martina Borossa vytvára scénické diela, kde využíva inovatívne perspektívy, žánrové presahy a nové technológie na javisku alebo v site specific. V ich performanciách sa kladie dôraz na interakciu účastníkov – divákov z reálneho sveta s fantáziou umelcov, často formou intervencie vo verejnom priestore. Súbor STEREO AKT často spolupracuje na medzinárodných projektoch v Maďarsku, Holandsku, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Poľsku a USA. Výber spoluprác: CHB – Collegium Hungaricum, Berlín, Nemecko (Úniková miestnosť Európa, 2017), Albuquerque, Nové Mexiko, USA (Promenáda: Albuquerque, 2018), Jurányi House (Záhrada chránených ľudí, 2018), Dom súčasného umenia Trafó (Renovácia maľby, 2019).