Bakchantky

 

Po/30/09/2019
19.30 – 22.00
KÚPIŤ LÍSTOK

s prestávkou
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Štúdio 

 

jazyk slovenský, anglické titulky
> diskusia

 

€ 16 / 8 / 14

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, SLOVENSKO

Bakchantky

réžia: Rastislav Ballek

Cesty k slobode / boj o slobodu / užívanie si slobody / zneužívanie slobody.

Kto by povedal, že medzi najaktuálnejšie divadelné spracovania morálnej krízy dnešnej spoločnosti bude patriť práve interpretácia antickej predlohy. Bakchantky – Dionýzove sprievodkyne, besniace v divokých orgiách, otvárajú tému hraníc slobody jednotlivca ako aj spoločnosti.

Milan Ondrík ako Pentheus proti Danielovi Fischerovi ako Dionýzovi v nerovnom súboji človeka s bohom. Prvý slovenský preklad slávnej Euripidovej hry prináša ponad tisícročia krutú, krvavú a zároveň očistnú tragédiu súčasného človeka uväzneného v morálnych extrémoch. Filozofické a vizuálne bohaté obrazy extázy pôžitkárskej spoločnosti krotenej vládou moci a poriadku vypovedajú o ohraničenosti vôle a slobody v podobe nevyhnutnosti a osudu. Medzi rozumom a emóciami sa zrkadlia modely vládnutia absolutizmu a anarchie.

Zápas človeka a boha je v antike vopred prehraným nerovným bojom. V Tébach sa Dionýzovi postaví na odpor nič netušiaci kráľ Pentheus. Tragédia vrcholí synovraždou, ktorú pod vplyvom Dionýza vykoná v nevedomosti Agaué, Pentheova matka. Režisér Ballek a jeho inscenačný tím prinášajú do súčasnej spoločenskej diskusie, okrem iného, tému ananké – akéhosi osudu či nevyhnutnosti, s ktorou sa človek musí počas svojho bytia vyrovnať. Bakchanálie nesú v sebe odkaz na krajnosť a krízu, či už ide o extatické besnenie motivované náboženstvom, alebo posúvanie zdrojových hraníc pôžitkársky nastavenej spoločnosti. Sme predurčení k zániku?

Inscenácia vo svojom hereckom obsadení ponúka stret dvoch výrazných hereckých generácií Slovenského národného divadla, ako aj hostí. Anna Javorková, Dušan Jamrich, Štefan Bučko prinášajú sofistikovaný prejav a detailnú prácu s náročným textom. Milan Ondrík, Dominika Kavaschová a Daniel Fischer nezaostávajú v originálnej interpretácii textu v pohybovo-fyzických kreáciách, mimochodom, ide o nový preklad Petra Lomnického. Hostia Martin Hronský, Michal Noga a Michal Kiník dotvárajú anachronizmus inscenačného uchopenia inscenácie.

Trojica invenčných výtvarníkov – Katarína Holková, Markéta Plachá, Ivan Martinka – prináša svoje silné konceptuálno-scénické videnie a špecifické autorské výtvarné črty. Scéna je vytvorená z panelov, na ktorých sú zobrazené časti z pergamonského oltára. Pergamonský oltár ako symbol mýtickej bitky a víťazstva nad chaosom zobrazuje zápas bohov a gigantov. Scénografickým umiestnením panelov z vnútornej strany do tunela vzniká rafinovaný prechod – časová štrbina, cez ktorú na scénu vstupuje tlak bakchického ošiaľu, aby zbavil človeka jeho sily a sebakontroly. Jednotlivé kostýmy a objekty sa zahrávajú s intelektom, tradíciou, provokujú proporciou a výstrednosťou.

Ako uvádza k hre Bakchantky režisér Rastislav Ballek, „Podstatné je, že symbolicky i fakticky uzatvára mohutné vzopätie gréckeho ducha sugestívnym obrazom pádu do barbarstva, zániku individuality aj polis, mestského štátu, ľudského spoločenstva postaveného na racionalite a mravnosti. Nie som odborník, ale aj laikovi v tomto prípade udrie do očí to, čo hra takmer sadisticky opisuje: náhly, desivý, nedôstojný a nepochopiteľný úpadok indivídua, rodiny a štátu. Pričom príčinou toho všetkého je pôsobenie akéhosi nového boha, Dionýza, ktorý je, zhodou okolností, aj mýtickým pôvodcom divadla ako takého.“ Dramaturg Miroslav Dacho dopĺňa: „Je to tretie uvedenie Bakchantiek na Slovensku, tie predošlé inscenácie boli skôr voľným spracovaním na tieto motívy, používali iné preklady, pretože slovenský doposiaľ neexistoval a vznikol na objednávku Činohry Slovenského národného divadla. Bakchantky sú hrou, ktorá polemizuje medzi veľmi racionálnym, pragmatickým uvažovaním a uvažovaním emocionálnym, hedonistickým. To, ako riadiť spoločnosť, či slobodomyseľným až anarchistickým spôsobom alebo striktným pragmatickým, možno až krutým alebo tyranským, to je základná téma, ktorú hra nastoľuje.“

Ak sa človek podľa súčasnej psychológie správa nekonzistentne, práve antický človek s ohraničeniami svojho správania, konania a vôle ponúka výrazné podnety pre uvažovanie o našej vlastnej existencii a o slobode. A v neposlednom rade krvavá brutalita a krutosť tragédie zobrazovanej v divadle má pre diváka ešte stále katarzný účinok. „Najlepším spôsobom, ako zrelaxovať a vyprázdniť si hlavu alebo sa aj zabaviť, je pozrieť si šťavnatú tragédiu plnú ľudského nešťastia a utrpenia. Vždy sa čudujem, že to niekomu pripadá ako paradox,” hovorí režisér Rastislav Ballek.

Júlia Rázusová

réžia: Rastislav Ballek

preklad: Peter Lomnický

dramaturgia: Miro Dacho

masky, objekty: Ivan Martinka

scéna, objekty: Markéta Plachá

kostýmy: Katarína Holková

hudba: Marián Lejava

pohybová spolupráca: Petra Fornayová

osoby a obsadenie: Dionýzos: Daniel Fischer, Pentheus: Milan Ondrík, Prvý posol, Druhý posol: Martin Hronský, Kadmos: Dušan Jamrich, Teiresias: Štefan Bučko, Agaué: Anna Javorková, Zbor: Dominika Kavaschová, Michal Kinik, Michal Noga

Rastislav Ballek (1971)
vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako režisér vo viacerých významných divadlách na Slovensku i v Českej republike. V Mestskom divadle Žilina zastával v rokoch 2003 – 2008 post umeleckého šéfa. V Divadle Aréna vytvoril kultovú autorskú inscenáciu Tiso (Divadelná Nitra 2005) a režíroval inscenácie Kukura (Divadelná Nitra 2012), Holokaust (Divadelná Nitra 2013) či Rosmersholm (2013). V Opere Slovenského národného divadla režíroval vo svetovej premiére komornú operu Martina Burlasa Kóma (2007). Inscenácie a divadelné projekty Rastislava Balleka pravidelne hosťujú na domácich a zahraničných medzinárodných festivaloch (Divadlo v Plzni, Sterijino pozorje v srbskom Novom sade, Nová dráma Bratislava, Divadelná Nitra, festival Eurokaz v Záhrebe, Expo 2000 v Hannoveri). Ballek bol dvakrát nominovaný na cenu za najlepšiu réžiu v ankete Dosky. Cenu Dosky za najlepšiu inscenáciu sezóny 2004/2005 získala inscenácia Tiso, ktorú uviedlo divadlo Aréna podľa scenára a v réžii R. Balleka. V roku 2017 získal Cenu Stana Radiča za Objav roka na festivale Kremnické gagy za inscenáciu Ekonómia dobra a zla a jeho inscenácia Princípy newspeaku získala Cenu Počin [Poučn] na festivale KioSK 2017 za svetelný dizajn.