Nitrianska galéria

Rodinné záležitosti
Elvíra Antalová – Eduard Antal,
Ján Mudroch – Marián Mudroch,
Lucia Papčová – Štefan Papčo,
Jozef Srna st. – Jozef Srna ml.,
František Studený – Michal Studený,
Olja Triaška Stefanović – Ján Triaška,
Raimund von Wichera – Maximilián Schurmann.
Kurátorka: Barbora Kurek Geržová
Trvanie výstavy: 23. 6. 2023 – 30. 9. 2024
Miesto konania: Salón NG

Výstava Rodinné záležitosti mapuje tvorbu autorov a autoriek, ktorí sú rôznym spôsobom rodinne poprepájaní. Reflektuje ich vzťahy a rodinné súvislosti v kontexte umeleckej tvorby. Ide o sociologicko-psychologickú sondu do medziľudských vzťahov v špecifických umeleckých (viacgeneračných) rodinách vo vzťahoch rodič (otec) – dospelé dieťa (syn) a v manželských pároch.

Výber diel je orientovaný na umelcov tvoriacich predovšetkým v 20. a 21. storočí. Najstaršou dvojicou s presahom do 19. storočia je otec Raimund von Wichera (1862 – 1925) a syn Maximilián Schurmann (1890 – 1960). Na výstave sú prezentovaní autori, ktorí sú svojou tvorbou zastúpení v zbierkovom fonde Nitrianskej galérie. V tomto zmysle ide o sondu nielen do samotnej problematiky, ale aj do zbierok galérie s ambíciou konfrontovať širšie generačné spektrum odlišných umeleckých poetík a stratégií, ako aj modelových dvojíc a ich možných umeleckých a ľudských vzťahov. Pridanou hodnotou výstavy je videodokument v podobe intímnych výpovedí umelcov, akási malá „oral history“, ktorá divákom ponúkne ponor do uvažovania nad ich vzťahmi, vzájomným ovplyvňovaním a interakciou. Pôjde o rozprávanie, v ktorom je zachytené, ako navzájom vnímali svoju tvorbu či ako ju reflektovali, prípadne či vznikla potreba vymedziť sa jeden voči druhému, alebo existovali vo väčšom súlade a vytvárali si podporujúce umelecké prostredie. 

 

Oľga Paštéková

Kurátorka: Barbora Kurek Geržová
Trvanie výstavy: 19. 4. – 16. 6. 2024
Miesto konania: Galéria mladých

Samostatná výstava Oľgy Paštékovej tematizuje vzťahy človeka so zvieratami, s prírodným a mestským prostredím. Autorku zaujíma, ako vyspelá civilizácia a kultúra vplývajú na pôvodnú, divokú prírodu, ako ju ovplyvňujú a pretvárajú, ako spolu existujú. Pracuje s médiom maľby, ktorou expanduje aj do objektu a inštalácie, často používa techniku maľby vypaľovaním.

Oľga Paštéková (*1984) študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Ivana Csudaia, Daniela Fischera a Vladimíra Popoviča (2003 – 2009). V roku 2008 študovala na Akademie der bildenden Künste vo Viedni v ateliéri prof. Daniela Richtera. Bola finalistkou ceny Maľba roka (2009, 2012, 2013) a vo výbere ceny Strabag Artaward International (2022). Žije a tvorí v Bratislave.

Aktuálne výstavy v Nitrianskej galérii:

Rodinné záležitosti
Oľga Paštéková

Nitrianska galéria, Župné nám. 3

informácie o otváracích hodinách
a vstupnom na www.nitrianskagaleria.sk