Aj toto je umenie: Oskar Singer – od Vily K po Robotnícky kultúrny dom

7. 6. 2024, piatok
21.00 – 22.30

zraz pred Vilou K, Kmeťkova 22, Nitra

účasť zdarma

Asociácia Divadelná Nitra, Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.

Aj toto je umenie: Oskar Singer – od Vily K po Robotnícky kultúrny dom

Podujatie Oskar Singer – od Vily K po Robotnícky kultúrny dom je súčasťou sprievodného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2024.

V tomto roku si kulturológ Juraj Novák, historik umenia Richard E. Pročka a Peter Papp pripravili večernú komentovanú prechádzku pod názvom Oskar Singer od Vily K po Robotnícky kultúrny dom, v rámci ktorej predstavia realizácie významného nitrianskeho architekta medzivojnového obdobia. Vyvrcholením prechádzky bude unikátna videoprojekcia zaniknutej maľby Mihálya Biróa na budovu Robotníckeho kultúrneho domu. Podujatie je súčasťou projektu Asociácie Divadelná Nitra Aj toto je umenie, ktorý zviditeľňuje zabudnuté diela vizuálneho umenia a architektúry vo verejnom priestore mesta Nitry.