Aké príbehy rozprávajú dve strany oddelené stenou? Kde leží hranica medzi osobnou slobodou a neslobodou? Medzinárodný festival Divadelná Nitra (27. 9. – 2. 10. 2019) pozval tvorcov, ktorí tému Podoby slobody posúvajú do roviny medziľudských vzťahov a pozerajú sa na ňu z netradičných uhlov. Napríklad, očami psa.

Múr, ktorý rozdelil Európu. Ploty, ktoré dnes stavajú populistickí politici. Hranice medzi slobodou a neslobodou nemajú len fyzickú podobu; mnohé si nesieme vo svojom vnútri. Sú to steny, ktoré nám bránia vo výhľade, ale sú medzi nimi aj také, ktoré si staviame sami. O strachu, jeho prekonávaní a túžbe po porozumení rozpráva inscenácia Príbehy stien, ktorá po rokoch prinesie do hlavného programu Divadelnej Nitry bábkové divadlo. Samotné Bratislavské bábkové divadlo sa predstavilo v hlavnom programe pred vyše dvadsiatimi rokmi. V Nitre odohrá tri predstavenia, dve pre školy a jedno pre festivalových návštevníkov. Súčasťou prezentácie sú aj diskusie s divákmi po predstaveniach.

Oceňovaná a uznávaná režisérka Katarína Aulitisová, ktorá presadila v Bratislavskom bábkovom divadle progresívnu dramaturgiu, sa nebojí konfrontovať detských divákov aj s náročnejšími témami. Rovnako je to aj v Príbehoch stien, inscenácii určenej pre deti aj dospelých, ktorá vychádza z piatich poviedok rovnomennej antológie zostavenej Michaelom Reynoldsom. Tie odkazujú na udalosti roku 1989, na návrat slobody a obnovenie základných ľudských práv. V Aulitisovej adaptácii však získavajú rozmer nadčasovosti a otvárajú sa aj mladším ročníkom. „Zaujímavé na tom je, že pre deti sú niektoré naše hranice neviditeľné a naopak, ony vidia tie múry, ktoré my nevidíme.

Prináša to na stôl tému rodinnej a osobnej neslobody. Príbehy stienje hravá inscenácia plná nežných, obrazotvorných prvkov,” približuje kurátorka slovenskej časti programu Júlia Rázusová.

Divácky zážitok vytvorí aj samotné výtvarné stvárnenie Markéty Plachej, pre ktorú je typický osobitý pohľad na prácu s bábkou. „Nejde len o klasické bábkové divadlo, ale o skutočne veľmi originálny inscenačný jazyk,” dodáva Júlia Rázusová. „Organickou súčasťou inscenácie je aj elektronická hudba Fera Királyho, ktorá kreuje napätie a zároveň dianiu dodáva bezčasovosť. To bol evidentne aj zámer tvorkýň – neukotviť jednotlivé príbehy v konkrétnych dejinných udalostiach,” poznamenal odborný divadelný časopis kød. O tom, že Príbehy stienfungujú i za hranicami, svedčia čerstvé ocenenia z Poľska – Grand Prix z Festivalu oživenej formy Maskarada či Cena za réžiu pre Katarínu Aulitisovú, Cena za scénografiu pre Markétu Plachú a Cena diváka za herecký výkon pre Ľubomíra Piktora z Medzinárodného festivalu Walizka.

Téma osobnej neslobody v bežnom fungovaní medziľudských vzťahov zaujala aj poľskú filmovú režisérku Agnieszku Smoczyńskú, ktorá v divadle debutuje inscenáciou Svätá Špageta. Tá vznikla v nezávislom avantgardnom súbore Komuna Varšava, ktoré experimentuje na hranici medzi divadelným umením, video inštaláciou a hudbou. „Smoczyńskej filmy nadväzujú na estetiku novej vlny. Do divadla vstúpila komornou hrou, ktorej korene môžeme hľadať v poľskej groteske 70. a 80. rokov, v hrách Sławomira Mrożeka a v tej silnej ére, v ktorej poľská dráma reflektovala aktuálne spoločenské dianie a to, čo sa deje okolo nás,”približuje kurátor zahraničnej časti programu Ján Šimko.

Špageta je večne hladný bulteriér hraný hercom, očami ktorého sa pozeráme na vyprázdnený vzťah medzi ženou a o niečo starším mužom. Bezdetný pár kreatívcov pracujúcich v prestížnej korporácii si svoje problémy filtruje cez rôzne terapie a napokon aj kúpou psa. Ten je pre nich však skôr nejakou hračkou, než živým tvorom, za ktorého nesú zodpovednosť. Tragikomédia Svätá Špagetaje podaná ako minimalistický muzikál s výraznými kontrastnými farbami, ktorý nastavuje zrkadlo rozpadávajúcim sa vzťahom v modernej dobe. „Tvorcovia ponúkajú divákovi niečo viac ako zábavu – ide o kombináciu originálneho textu a piesní, výrazných hereckých výkonov a silnej hudby. Výsledok sa pohybuje na hranici komédie, slapstiku, muzikálu, karikatúry a komixu,“ dodáva Ján Šimko. Komuna Varšava sa touto vtipnou inscenáciou predstaví na festivale Divadelná Nitra po prvý raz. Ako po všetkých predstaveniach festivalu, aj po tomto sa uskutoční diskusia divákov s tvorcami.

Súčasťou Divadelnej Nitry bude popri inscenáciách hlavného programu aj bohatý sprievodný program, v ktorom sa odrazí téma festivalu Podoby slobody / Faces of Freedom.

 

28. ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Synagógy, Nitrianskej galérie, Krajského osvetového strediska, Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ale aj v Kultúrnom dome Párovské Háje a v ďalších kultúrnych inštitúciách, vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí.

 

Všetky informácie o nadchádzajúcom Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 27. 9. do 2. 10. 2019 v Nitre, sú dostupné na vynovenom webe www.nitrafest.sk. Spolu s novou stránkou spustila Divadelná Nitra aj online predpredaj vstupeniek, ktorý je oficiálne otvorený od 1. 8. 2019 v sieti