Šiesti obyvatelia Nitry sa spoločne so šiestimi talianskymi tanečníkmi stanú tvorcami novej medzinárodnej divadelnej inscenácie určenej pre svetové javiská. Od 1. decembra 2019 sa tím pod vedením novátorského umelca Alessandra Carboniho udomácnil na rezidencii v Nitre, počas ktorej pripravuje unikátne vizuálno-pohybové dielo s názvom Context. Umelcov hostí Asociácia Divadelná Nitra v rámci medzinárodne uznávaného projektu Be SpectACTive!, v ktorom sa zúčastňuje 15 európskych krajín.

 

Po dvoch kreatívnych týždňoch v Nitre budú talianski umelci pokračovať v tvorbe a vystúpeniach v ďalších siedmich metropolách, medzi nimi aj v New Yorku, Montreali, v Záhrebe či Budapešti. Všetky tieto mestá, vrátane Nitry, a ich jedinečný charakter sa stanú napokon súčasťou diela. Alessandro Carboni je totiž interdisciplinárny umelec, interpret a výskumník, ktorého projekty skúmajú na javisku vzťahy medzi telom a priestorom mesta.

Premiéra hotového diela sa uskutoční v júli 2020 v talianskom meste Sansepolcro počas festivalu Kilowatt. Slovenskí diváci dostanú možnosť spoznať výsledok dvojtýždňovej práce zahraničných umelcov 12. decembra 2019 o 18.30 v Kultúrnom dome Párovské Háje v Nitre. Vstup na prezentáciu work in progress je voľný.

 

 

 

Toto jedinečné tanečné dielo spoluvytvára počas dvoch workshopov 3. a 9. decembra šesť obyvateľov nitrianskeho regiónu, ktorí sa prihlásili do otvorenej výzvy Asociácie Divadelná Nitra. Alessandro Carboni v ňom tvorí tanečné choreografie na základe mapy mesta. Využíva pritom metódu zúčastneného pozorovania, diskusií a rozhovorov s miestnymi ľuďmi. Tejto etape predchádzalo štúdium kartografických materiálov aj fotografií Nitry.

„Počas workshopov dostanú účastníci možnosť vytvárať jednu časť medzinárodnej inscenácie. Ich hlavnou úlohou je pomôcť zdokumentovať Nitru, predovšetkým ich vlastný a osobný vzťah k mestu a sprostredkovať tak zahraničnému umeleckému tímu špecifiká priestoru ich rodiska či bydliska,“ vysvetlila manažérka projektu Be SpectACTive! Anna Šimončičová z Asociácie Divadelná Nitra

 

 

 

Výsledkom práce v Nitre bude pohybové dielo, ktoré plní úlohy tzv. zúčastnenej mapy. Tá prinesie pohľad na špecifický socio-kultúrny priestor, teda nielen geografické územie, ale územie, v ktorom sú spoločne užívané isté kultúrne a sociálne hodnoty. To všetko bude predstavené prostredníctvom tanečno-pohybových prvkov, ktoré na javisku doplní vizuálne atraktívna geometrická inštalácia.

 

 

Asociácia Divadelná Nitra je koproducentom inscenácie Context, ktorá vzniká v spolupráci so zahraničnými partnermi CapoTrave / Kilowatt (Taliansko), Bakelit M. A. C. (Maďarsko), Domino Udruge (Chorvátsko) a ďalšími partnermi v medzinárodnej sieti Be SpectACTive!.