sobota

28. septembra 2019, 10.30 – 12.30

DAB – Meeting Point

Artists talk: Sternenhoch  kurátori – prezentácia výberu hlavného programu  prezentácia projektu Be SpectACTive!

 

nedeľa

29. septembra 2019, 10.30 – 12.30

DAB – Meeting Point

Artists talk: Príbehy stien Biblia  Svätá Špageta

 

pondelok

30. septembra 2019, 10.30 – 12.30

DAB – Meeting Point

Artists talk: Človek z Podolska Hlava XXII  prezentácia účastníkov projektu V4@Theatre Critics Residency

 

utorok

1. októbra 2019, 10.30 – 12.30

DAB – Meeting Point

Artists talk: Bez adresy – hra na tuláka Bakchantky Druhý pokus o telovýchovu

 

streda

2. októbra 2019, 10.30 – 12.00

DAB – Meeting Point

Artists talk: Hlbiny Moral Insanity eu.genus

 

13.00 – 16.30

DAB – Meeting Point, foyer, Štúdio

Pracovný program účastníkov projektov V4@THEATRE Critics Residency Ako na divadlo Be SpectACTive! záverečné hodnotenie projektov a festivalu za účasti lektorov a kurátorov  Škola svetelného dizajnu

 

17.00 – 18.30

Výlet účastníkov projektov