@hilma

To, čo sme chceli (dokázali) povedať

Nebezpečná hra čiapočky s vlkom

Za veľkým zošitom