Program 33. Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2024 pripravil festivalový tím spoločne s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou. 

Miroslav Zwiefelhofer, kurátor programu slovenských divadiel
absolvoval divadelnú vedu na DF VŠMU v Bratislave v roku 2011. V rokoch 2010 – 2014 bol členom rady pre zahraničné divadlo MF Divadelná Nitra. Bol aj členom dramaturgickej rady festivalu Nová dráma/New Drama (2013) a ako porotca sa zúčastňuje na prehliadkach ochotníckeho divadla. Venuje sa divadelnej kritike, recenzie uverejňuje v napríklad v časopise kød – konkrétne o divadle, na internetových portáloch mloki.sk, monitoringdivadiel.sk, externe spolupracuje s portálom aktuality.sk. Spolupracoval aj s RTVS (Rádio FM, Rádio Devín). Autorsky spolupracoval na publikáciách 3 x S : zborník prednášok o inscenáciách 21. storočia (2015), Deti revolúcie (2010), Divadlo Andreja Bagara v Nitre : 70 (2019). V rokoch 2010 – 2015 bol projektovým manažérom, neskôr dramaturgom Štúdia 12, v roku 2013 dramaturgom festivalu autorského divadla Pro-téza. Dlhodobo spolupracuje s Asociáciou / Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra: v rokoch 2020 – 2023 bol dramaturgom sprievodného programu, v roku 2023 kurátorom programu slovenských divadiel, niekoľko rokov tiež vedie divácku programovú radu. Do konca roku 2023 pôsobil na Úrade splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde sa venuje zavádzaniu projektov participácie na krajských úradoch.


Anna Šimončičová, zástupkyňa riaditeľky, manažérka bodu.K7 a manažérka pre zahraničné vzťahy

Kultúrna manažérka a absolventka odboru kulturológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas svojho doktorandského štúdia sa venovala téme festivalov ako súčasnej forme sviatkovania, ich socio-kultúrnym efektom a vzťahom s kultúrnym dedičstvom. Od roku 2014 je súčasťou príprav Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, na ktorom začínala ako dobrovoľníčka počas svojho štúdia. V rámci Asociácie sa venuje predovšetkým festivalovému manažmentu, rozvoju publika a medzinárodným projektom a vzťahom. Od roku 2018 plní úlohu zástupkyne riaditeľky Asociácie. V rokoch 2018 – 2022 bola zodpovedná za prípravu a implementáciu európskeho participatívneho projektu Be SpectACTive!. V rokoch 2020 – 2021 bola súčasťou tímu kandidatúry Nitry na Európske hlavné mesto kultúry v oblasti performatívneho umenia a rozvoja publika. V roku 2021 stála pri vybudovaní nového kultúrneho a komunitného centra bod.K7 v Nitre.

 

 

 

 

Darina Kárová, riaditeľka festivalu a asociácie
kultúrna manažérka a expertka v oblasti kultúrnej politiky, zakladateľka a riaditeľka MF Divadelná Nitra (od roku 1992). V roku 1975 absolvovala odbor divadelná veda na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pôsobila ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre (1975−1994), kde spolupracovala na významných inscenáciách s režisérom Jozefom Bednárikom, a v Slovenskom národnom divadle (1993− 1997). V roku 1996 založila a viedla Otvorené fórum Zachráňme kultúru, v rokoch 2004 − 2007 hnutie Hlas pre kultúru. V rokoch 1998−2001 bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia Ministerstva kultúry SR.Je držiteľkou niekoľkých vyznamenaní, napr. Oficier Rádu umení a literatúry Francúzskej republiky, Cena mesta Nitry a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry.

Kontakty na vedenie festivalu a členov festivalového štábu TU.