Program 31. Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2022 pripravil spoločne s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou tím kurátorov hlavného programu a dramaturg sprievodného programu.

Martina Vannayová, kurátorka programu zahraničných divadiel
Mgr. Martina Vannayová vyštudovala v roku 2001 divadelnú vedu a teóriu tanca na VŠMU v Bratislave. V rokoch 2006 a 2007 absolvovala štipendijné pobyty v Nemecku (DAAD, Robert Bosch Stiftung). Pracovala ako odborná redaktorka v Divadelnom ústave a dramaturgička rozhlasových hier v Slovenskom rozhlase. Od roku 2014 je v slobodnom povolaní a venuje sa odbornej redakcii kníh, prekladu a dramaturgii. Pre berlínske vydavateľstvo Theater der Zeit spoluzostavila antológie Durchbrochene Linien. Zeitgenössisches Theater in der Slowakei (2007), Landvermessungen : Theaterlandschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (2008), Parallele Leben = Parallel Lives : Ein Dokumentartheaterprojekt zum Geheimdienst in Osteuropa (2014). Preložila viacero odborných textov a divadelných hier z nemčiny a zo slovinčiny (napr. D. Loher, N. Haratischwili, B. Studlar, R. Schimmelpfennig, S. Semenič). Ako kurátorka zahraničného programu spolupracuje s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra od roku 2004.

Mária Danadová, kurátorka programu slovenských divadiel
Mária Danadová je bábkoherečka, performerka a režisérka. Študovala bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave a na  DAMU v Prahe. V roku 2020 absolvovala doktorandské štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU. Spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami, ako sú Divadlo Pôtoň (Americký cisárMiracles), Med a prach (Krása a hnusTemná noc +/– Obrazy pre srnky), Bratislavské bábkové divadlo (MauglíNeviditeľní) a ďalšie. Ako lektorka dlhodobo vedie workshopy Od telesnosti k materiálu a späť, kde skúma vzťah subjekt – objekt a rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Od roku 2011 pôsobí ako redaktorka a režisérka literárno-dramatickej tvorby v RTVS. Spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie a formuje nezávislé divadelné zoskupenie Odivo. Mária Danadová má na konte niekoľko ocenení z medzinárodných festivalov, nomináciu na Divadelné ocenenie sezóny DOSKY 2019 za koncept a réžiu inscenácie Neviditeľní v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla.

Ján Šimko, kurátor programu zahraničných divadiel
Mgr. Ján Šimko, PhD., je od roku 2004 dramaturgom zahraničného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, kde ako kurátor vytvoril medzinárodné projekty middentity a Paralelné životy. Vyštudoval divadelnú vedu na DF VŠMU a psychológiu (Mgr.) a estetiku (PhD.) na FiF UK v Bratislave. Absolvoval stáže na FF UK v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry divadelných štúdií DF VŠMU. Od roku 1999 je divadelným redaktorom časopisu Vlna a vydavateľstva Drewo a srd. Tvorí autorské inscenácie v divadlách na Slovensku (Štúdio 12 v Bratislave, Stanica Žilina-Záriečie, Tabačka Kulturfabrik v Košiciach, Štátne divadlo Košice) a v Česku (pražské Divadlo Komedie a A-Studio Rubín, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Divadlo J. K. Tyla v Plzni). Venuje sa aj rozhlasovej tvorbe (RTVS). Jeho inscenácie a rozhlasové realizácie boli ocenené doma i v zahraničí (Grand Prix Nová dráma/New Drama, Grand Prix Nova Bukurešť, Prix Europa Berlín). Prekladá z anglického a nemeckého jazyka.

Miroslav Zwiefelhofer, dramaturg sprievodného programu
Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer absolvoval divadelnú vedu na DF VŠMU v Bratislave v roku 2011. V rokoch 2010 – 2014 bol členom rady pre zahraničné divadlo MF Divadelná Nitra. Bol aj členom dramaturgickej rady festivalu Nová dráma/New Drama (2013) a ako porotca sa zúčastňuje na prehliadkach ochotníckeho divadla. Venuje sa divadelnej kritike, recenzie uverejňuje v napríklad v časopise kød – konkrétne o divadle, na internetových portáloch mloki.sk, monitoringdivadiel.sk, externe spolupracuje s portálom aktuality.sk. Spolupracoval aj s RTVS (Rádio FM, Rádio Devín). Autorsky spolupracoval na publikáciách 3 x S : zborník prednášok o inscenáciách 21. storočia (2015), Deti revolúcie (2010), Divadlo Andreja Bagara v Nitre : 70 (2019). V rokoch 2010 – 2015 bol projektovým manažérom, neskôr dramaturgom Štúdia 12, v roku 2013 dramaturgom festivalu autorského divadla Pro-téza. Od roku 2020 je dramaturgom sprievodného programu MF Divadelná Nitra, s ktorým spolupracuje aj ako komunitný manažér projektu Be SpectACTive! Je správcom knižničného fondu DAB v Nitre.

Darina Kárová, riaditeľka festivalu a asociácie
Darina Kárová je kultúrna manažérka a expertka v oblasti kultúrnej politiky, zakladateľka a riaditeľka MF Divadelná Nitra (od roku 1992). V roku 1975 absolvovala odbor divadelná veda na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pôsobila ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre (1975−1994), kde spolupracovala na významných inscenáciách s režisérom Jozefom Bednárikom, a v Slovenskom národnom divadle (1993− 1997). V roku 1996 založila a viedla Otvorené
fórum Zachráňme kultúru, v rokoch 2004 − 2007 hnutie Hlas pre kultúru. V rokoch 1998−2001 bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia Ministerstva kultúry SR.Je držiteľkou niekoľkých vyznamenaní, napr. Oficier Rádu umení a literatúry Francúzskej republiky, Cena mesta Nitry a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry.

Kontakty na vedenie festivalu a členov festivalového štábu TU.