Asociácia Divadelná Nitra vyhlasuje výzvu pre divadelných a iných umelcov na Slovensku na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020, ktorý bude niesť tému „nová mravnosť“. Súčasťou študijného procesu inscenácie sú aj tri rezidencie v zahraničí – v Írsku, Slovinsku a Belgicku. Uzávierka prihlášok je 17. júna 2019.

Nová inscenácia má byť autorským dielom tvorivého tímu maximálne šiestich divadelných, ale aj iných umelcov zo Slovenska (herci, tanečníci, výtvarníci), ktorí predložia svoj projekt v danom termíne. Zo zaslaných projektov vyberie Asociácia v konzultácii s partnermi v sieti jeden umelecký tím, ktorý začne s prípravou inscenácie v novembri 2019. Základnou požiadavkou na predkladané diela je participatívny charakter, ktorý by mal pomôcť k aktivizácii a rozvoju publika. Vo vzťahu k umeleckému prostrediu tak Asociácia upozorňuje na publikum ako dôležitý inšpiratívny zdroj v kreatívnych procesoch, na čo sa v mnohých prípadoch zabúda.

„Našou snahou je podporiť umeleckú tvorbu, ktorá nie je obmedzovaná predsudkami vo vzťahu k divákom. Naopak, malo by ísť o projekty, ktoré experimentujú s ich zapájaním. Napríklad, pri výskume, zbere informácií, voľbe témy inscenácie a jej rozpracovaní formou diskusií s divákmi, ale aj v podobe účinkovania širšieho publika. Konkrétne formy už nechávame na zváženie tvorcom,“ vysvetľuje manažérka projektu BeSpectACTive! Anna Šimončičová.

Nové scénické dielo vznikne v spolupráci s tromi zahraničnými partnermi, ktorí v roku 2020 poskytnú priestor na tvorivé rezidencie (Dublin Theatre Festival v Írsku, Plesni Theatre Ľubľana, Slovinsko a Centrum Buda v belgickom Kotrjiku). Premiéra je plánovaná počas Divadelnej Nitry v septembri 2020.

Organizátori Divadelnej Nitry takto nadväzujú na vlastnú produkčnú činnosť a úspešné projekty, ako boli napríklad Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície (2011 – 2015).

Producenti pokryjú umeleckému tímu náklady spojené s prípravou a tvorbou scénického diela do výšky 20 000 Eur a náklady spojené s rezidenciami. Vítané je spolufinancovanie projektu či nefinančný vklad zo strany umeleckého tímu. Asociácia taktiež poskytne manažérske a produkčné vedenie, priestorové a technické podmienky pre prezentáciu na Divadelnej Nitre 2020 a podporu ďalšej prezentácie a zájazdov v zahraničí.

Zámerom Asociácie je iniciovať projektom takú umeleckú tvorbu na Slovensku, ktorá sa uplatní  v medzinárodnom prostredí. „Výzva je určená umelcom, ktorí chcú prekročiť hranice Slovenska. Bonusom pre vybraný tím sú tri kreatívne rezidencie. Tie prinesú nové skúsenosti, inšpiráciu i kontakty a veríme, že otvoria aj príležitosti pre ďalšiu spoluprácu v európskom prostredí. Zaväzujeme sa podporiť aj nasledujúcu prezentáciu inscenácie v zahraničí. S týmto cieľom plánujeme pozvať na festivalovú premiéru približne 30 reprezentantov významných európskych kultúrnych domov a podujatí,“  dodáva manažérka projektu Anna Šimončičová.

Pripravovaná medzinárodná inscenácia je jedným z kľúčových výstupov projektu BeSpectACTive!, do ktorého Asociácia Divadelná Nitra vstúpila koncom roka 2018. Medzinárodne uznávaný projekt vytváraný v sieti 19 európskych partnerov získal už po druhý raz podporu Európskej únie v programe Kreatívna Európa. Komunitne orientované aktivity prispejú v nasledujúcich štyroch rokoch k aktivizácii občanov, k ich účasti na kultúrnom dianí v meste a tým k rozvoju publika. Nezanedbateľným prínosom projektu je rozvoj umeleckej tvorby prostredníctvom výmeny skúseností so zahraničím a výskumu v danej oblasti. Prvým z realizovaných výstupov Asociácie je založenie Diváckej programovej rady v januári 2019, ktorá sa pravidelne stretáva a konzultuje výber inscenácií do programu tohtoročnej Divadelnej Nitry.

 

Výzva a praktické informácie TU!

Výzva je sprístupnená od 6. 5. 2019 do 17. 6. 2019.