Takmer 300 textov hier, vyše 5 tisíc fotografií a asi 250 videozáznamov inscenácií odohratých za 27. ročníkov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude dostupných prostredníctvom jedinečného projektu Otvorené archívya novej webovej stránky www.dnarchivy.sk

Vďaka projektu Otvorené archívyDivadelnej Nitry (výskum → reflexia → výskum) bude k dispozícii na dohľadanie vyše 6 tisíc dokumentačných materiálov – zoznamy, fotografie, nahrávky inscenácií, texty inscenácií, texty o inscenáciách a režiséroch, publikácie, katalógy, ročenky… Mnohé sú unikátne a na Slovensku sa inde nevyskytujú. Niektoré zahraničné scénické diela boli na Slovensku uvedené výhradne na festivale Divadelná Nitra, preto je archív asociácie v slovenskom prostredí exkluzívnym zdrojom informácií o nich.

Asociácia Divadelná Nitra sa venovala nielen archivácii materiálov z festivalu, ale aj rôznych iných aktivít, akými sú medzinárodné konferencie a semináre, vzdelávacie projekty, medzinárodné koprodukcie a projekty spolupráce.

Tieto materiály sú cenným zdrojom informácií pre študentov vysokých škôl, ako Vysoká škola múzických umení či Akadémia umení, pre poslucháčov odborov estetiky a kulturológie rôznych univerzít, ale aj pre divadelných profesionálov. Môžu slúžiť aj ako vynikajúci podklad pre pedagógov vo vyučovacom procese na odborných stredných a vysokých školách, ale aj ako inšpirácia pre tvorbu divadelných umelcov. Sú dôležitým základom pre prácu divadelných kritikov, teoretikov a historikov, pre rozvoj umeleckej reflexie a výskumu v oblasti performatívneho umenia na Slovensku i v zahraničí.Časť archívu týkajúca sa hlavného programu festivalu rokov 1992 – 2018 je sprístupnená on-line (katalógy festivalu, súpisy inscenácií, materiály o tvorcoch, fotografie z inscenácií), časť je z dôvodov dodržiavania autorských práv určená iba na študijné účely, a to na vyžiadanie na základe vyplneného formulára návštevníka archívu (videonahrávky, texty inscenácií).

V druhej etape projektu Otvorené archívysa asociácia zameria na zmapovanie najdôležitejších akcií sprievodného programu festivalu a svojich ostatných projektov ako Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, Aj toto je umenie, V4@Theatre Residency, Ako na divadlo, Darujem ti tulipán. Jeho súčasťou bude tiež dokončenie digitalizácie videozáznamov a iné činnosti. Priebežne bude spustená aj anglická verzia stránky DNArchívy.

Realizáciu projektu Otvorené archívyDivadelnej Nitry (výskum → reflexia → výskum) podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Neváhajte nás kontaktovať na archivy@nitrafest.sk