Po úspešnej prezentácii na festivaloch POHODA 2018 a MF Divadelná Nitra 2018 interaktívny objekt Black Box otvára letnú sezónu 2019 aj na ďalších festivaloch: 8. júna na festivale pre a o postihnutých HelpFest pod hradom Devín a 22. júna 2019 na Festivale na 4 sudoch v Sološnici.

Vstupom do zatemneného priestoru zažije návštevník zlomok situácií, v ktorých sa nevidiaci ocitá denne. Zoznámi sa s pomôckami pre nevidiacich, pokúsi sa tiež zvládnuť chôdzu s bielou paličkou, prejsť Pocitovým chodníkom či hmatom zisťovať druhy rastlín Záhonu pre nevidiacich. Súčasťou tohtoročných letných prezentácií BLACK BOX je aj workshop bubnovania, na ktorom si môžu návštevníci zabubnovať s dlhoročným lektorom projektu Darujem ti tulipán a Black Box – africkým bubeníkom Thierrym Ebamom. Na festival pod Devín prídu aj deti projektu Darujem ti tulipán zo ZŠI pre zrakovo postihnutých. Veď práve ony sú pôvodcami myšlienky a motiváciou pre realizovanie akcií o svete nevidiacich pre širokú verejnosť pod značkou BLACK BOX.