Výzva pre mladých divadelných kritikov otvorená

Po roku otvárame výzvu úspešného medzinárodného projektu V4@Theatre Critics Residency, určeného pre mladých divadelných kritikov do 35 rokov z krajín strednej a východnej Európy. Rezidenčný pobyt sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu uskutoční dvojako – v októbri naživo v Nitre počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a v novembri online. Súčasťou prvého rezidenčného pobytu budú účastníci…

Aktivity BeSpectACTive!

Projekt BeSpectACTive! stále beží. Do cieľovej stanice sa blížia inscenácie Ikaros i Zelená je tráva. O svojom výbere už rozhodla i Divácka programová rada   Nitrianski a pražskí tínedžeri sa opäť po mesiaci stretli v Prahe pri skúškach pripravovanej inscenácie Ikaros. Pod vedením Marie Gourdainovej v spolupráci s Jarom Viňarským (SK), Václavom Kalivodom (CZ) a Jordim Galím (ES) pracovali na…

Podporiť nás môžete už aj na Startlab

Pomôžte nám vybudovať nový kultúrny priestor v centre mesta Nitra neďaleko Svätoplukovho námestia – bod.K7. Oživíme tak vzácnu kultúrnu pamiatku, prinesieme umenie na pešiu zónu a poskytneme možnosti celoročnej prezentácie pre umelecké projekty. Okrem práce s miestnou komunitou, prinesieme inšpiráciu a podporíme medzinárodné spolupráce. Pri získaní cieľovej sumy nakúpime základné zariadenie kultúrneho priestoru, ktoré umožní…

Bez vás to nepôjde

Doba pandémie bola a stále je skúškou, bez čoho všetkého sa človek v živote zaobíde. Bez kultúry, bez školy, bez cestovania, bez príbuzných, bez peňazí, bez zdravia… A na ako dlho. Na mesiac, na dva, na rok… Pomaly skúšame vrátiť sa. Vraví sa: do normálu. Parametre normálu sa však zmenili, ani sme nezbadali. Návrat nebude…

Tanec – hudba – priestor v bode.K7

Tanečné sólo Roberty Legros Štěpánkovej Protilátka/vol. 3 Fyrstr bude prvým podujatím vznikajúceho kultúrneho priestoru bod.K7. Uskutoční sa 16. 7. 2021 o 21.00 hod. vo výkladoch budovy a na premietacích plátnach na Štefánikovej ul. 7 v Nitre. Tanečné sólo Roberty Legros Štěpánkovej – sólo tela neoddeliteľného od priestoru. Prázdny priestor – plná prítomnosť. Prelínanie vnútorného a vonkajšieho priestoru, priestoru…

Aktivity projektu Be SpectACTive! konečne naživo

Prvýkrát po desaťmesačnej prestávke sa konečne naživo stretli nitrianski a pražskí tínedžeri, aby mohli spoločne na rezidencii v Prahe od 11. do 14. júna 2021 tvoriť a skúšať inscenáciu Ikaros. Spoločnú tvorbu zavŕšia dve slávnostné premiéry: najskôr septembrová na festivale Tanec Praha a hneď na to októbrová na pôde Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Partneri projektu Be…

Presahy Divadelnej Nitry v procese

Jedným zo špeciálnych projektov 30. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra je vydanie publikácie Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021. Kniha predstaví prostredníctvom esejí, analýz, odborných štúdií, rozhovoru a fotografií tridsať rokov festivalu z rozličných aspektov. Divadelná Nitra je fenomén presahujúci hranice umeleckých druhov, vzdelávania, politicko-spoločenskej diskusie či komunitnej práce. Nielen o týchto „presahoch“ už teraz uvažujú autori…

Slnečné novinky z Tulipánu: Júnový Tulipán a unikátna videovýstava

Skupina manažérov zo spoločnosti Deloitte Slovensko vymenila kancelárie za školskú záhradu. V piatok 11. júna 2021 spoločnou dobrovoľníckou prácou obnovili čuchovo-hmatovú bylinkovú záhradku a skalku v Záhone pre nevidiacich v areáli Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. Zároveň bol Júnový Tulipán prvou „dotykovou“ aktivitou „nablízko“ v tomto roku. Pravidelné integračné aktivity pod vedením akademickej sochárky Eleny Károvej v…