MYSLÍME NA VÁS, MYSLITE NA NÁS

Asociácia Divadelná Nitra je tu pre svojich partnerov, kolegov, spolupracovníkov, priaznivcov a divákov  

Vážení partneri, kolegovia, spolupracovníci, priatelia, priaznivci,

minulý rok v októbri sme sa spoločne lúčili s 28.ročníkom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra so slovami: „Dovidenia opäť o rok“. Prípravu ďalšieho ročníka festivalu a ostatných projektov Asociácie Divadelná Nitra však zasiahla nečakaná a nepoznaná situácia – epidémia COVID-19 a s ním súvisiace ohrozenie toho najcennejšieho, čo máme. Nášho zdravia a životov.

Podobne ako všetky organizácie v oblasti umenia a kultúry na svete, aj nás postihlo to ticho a prázdno, ktoré sa rozhostilo vo verejnom priestore. Zrušili sme cesty na zahraničné festivaly (nekonajú sa), ale aj do slovenských divadiel (nehrajú), odložili sme rezidenčné pobyty tímov, ktoré pripravujú nové inscenácie pre Divadelnú Nitru – v Nitre, ale aj v Dubline, Kortrijku či Ľubľane. Áno, len pre rokom sme sa stali súčasťou veľkého medzinárodného projektu BE SpectACTive!, založeného na mobilite a sieťovaní a teraz sme zrazu všetci doma. Pre tento aj pre ostatné projekty (Ako na divadlo, V4@Theatre Critics Residency, Darujem ti tulipán, Aj toto je umenie) založené na komunikácii s účastníkmi – študentmi, zahraničnými kritikmi, zdravotne znevýhodnenými deťmi aj širšou verejnosťou hľadáme teraz nové formy realizácie.

Preformátovanie sa týka nielen podoby a výstupov projektov, ale aj spôsobu našej práce. Z našich domovov alebo z domovov našich rodín v Nitre, Dražovciach, Slepčanoch, Trstíne, Bratislave či Jastrabej alebo v Brne, Prahe či Postojnej pokračuje selekcia hlavného programu i jeho produkčné zabezpečenie, finalizácia vizuálu, nastavovanie nových foriem PR i dobudovávanie online archívov a predovšetkým celkový presunu do virtuálneho priestoru. Tam nás v nasledujúcich týždňoch aj nájdete. Nechceme Vás stratiť.

Na Vás, našich partnerov, spoluorganizátorov, spolupracovníkov i divákov sa preto obraciame s nádejou, že sa budeme môcť stretnúť pri realizácii našich projektov, najmä na 29. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ani sme netušili, akým symbolickým sa raz stane jeho podtitul „územie étos“.

Dobre si uvedomujeme, že v čase neistoty, ktorá je spôsobená nielen súčasnou situáciou, ale najmä obavami z toho, aké budú jej následky, nie je návšteva divadiel a festivalov to prvé, na čo myslíte.

Vieme, že september 2020 nebude bežným mesiacom. Chceme však veriť, že bude predstavovať začiatok novej cesty, na ktorú nastúpime poučení udalosťami týchto dní. Ale zároveň s novou nádejou a energiou.

Chceli by sme Vás preto požiadať o aktívnu spoluprácu aj v tomto krízovom období, ktorá je pre nás teraz ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Ak chceme prekonať následky súčasnej krízy, musíme premýšľať nad obnovou spoločnosti už teraz.

S touto vierou pokračujeme v našej činnosti a veríme, že nám zachováte svoju priazeň a podporu.

Budeme radi, ak budete sledovať informácie o našich aktivitách na sociálnych sieťach @divadelnanitra a na www.nitrafest.sk

Myslíme na Vás a ďakujeme za doterajšiu a veríme, že aj budúcu spoluprácu.

Sme v tom s Vami.

Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky a buďte zdraví.

 

Váš tím Divadelnej Nitry