V4@Theatre Critics Residency 2023 pokračuje online prednáškami

Medzinárodný festival Divadelná Nitra a projekt V4@Theatre Critics Residency vás pozývajú na nasledujúce dve podujatia projektu. Ich témou bude “Divadlo v čase krízy” a budú zamerané na súčasný stav divadla v čase vojny. V prvom bloku (29. 11. 2023 o 18.00 hod.) prednesie chorvátsky teatrológ Darko Lukić svoju masterclass na tému “Kríza, Krehkosť a Zraniteľnosť;…