Presahy Divadelnej Nitry v procese

Jedným zo špeciálnych projektov 30. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra je vydanie publikácie Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021. Kniha predstaví prostredníctvom esejí, analýz, odborných štúdií, rozhovoru a fotografií tridsať rokov festivalu z rozličných aspektov. Divadelná Nitra je fenomén presahujúci hranice umeleckých druhov, vzdelávania, politicko-spoločenskej diskusie či komunitnej práce. Nielen o týchto „presahoch“ už teraz uvažujú autori…