Asociácia Divadelná Nitra je jednou z mála platforiem v kultúre, kde sa – aj prostredníctvom tém rovnomenného festivalu – nastoľujú závažné spoločensko-politické otázky, pracuje sa tu s divákom rôznych vekových i vzdelanostných skupín a realizujú sa originálne projekty neformálneho vzdelávania. Programovo sa mu venuje od konca 90-tych rokov. Prvotnou motiváciou bolo vedomie deficitu vzdelávania k umeniu a o umení na základných a stredných školách. K nemu sa pridala snaha využiť odborný potenciál Asociácie v podobe dlhoročných odborných spolupracovníkov, videotéky inscenácií Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, archívu textov, fotografií a iných materiálov ako aj skúseností z komunikácie s publikom a toto všetko odovzdať tým, ktorí sa umením a kultúrou zaoberajú alebo budú zaoberať profesionálne – divadelníkom i študentom príslušných odborov vysokých škôl.

Projekt pripravuje Asociácia Divadelná Nitra s partnermi (vysoké a stredné školy v SR, odborné divadelné pracoviská, knižnice, partneri v zahraničí). Odohráva sa v Nitre a na miestach návštev predstavení. Je určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti.

Integrálnou súčasťou projektu je poskytovanie rôznorodých podkladových materiálov každému účastníkovi (texty hier, preklady textov, videozáznamy, fotografie, recenzie) a spolupráca s divadelnými profesionálmi (lektorský výklad diela, stretnutie s tvorcami inscenácií, diskusia s divadelnými kritikmi).

Projekt Ako na divadlo vznikol r. 2008, v pôvodnej podobe existoval 9 rokov. V roku 2017 sa podstatne rozšíril o ďalšie časti, najmä vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Jeho rozšírenie od roku 2017 o časti Pobyt na divadelnom festivale a Prednášky o súčasnom divadle potvrdili opodstatnenosť existencie a zamerania projektu v súčasnej dobe, kedy je vzdelávanie a práca s publikom jednou z povinností každého subjektu, ktorý pôsobí vo sfére kultúry. Pre rok 2019 sme projekt rozšírili o štvrtú časť – Cesty za divadlom, ktoré môžeme realizovať najmä vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Ako na divadlo 2019 pozostáva zo štyroch samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a osloviť rôzne cieľové skupiny.

ČASTI PROJEKTU:


1.časť „AKO NA DIVADLO V NITRE  je určená skupine prihlásených študentov stredných a vysokých škôl v Nitre ako aj širšej verejnosti a jej predmetom je jedna inscenácia nitrianskeho divadla, tento rok v spolupráci s Novým divadlom. Odborný prístup zabezpečuje vybraný divadelný kritik alebo teoretik a  tvorcovia inscenácií (režisér, dramaturg, scénograf, herci). Okrem návštevy vybraných inscenácií  študenti absolvujú diskusiu s tvorcami a hercami, rozbor s kritikom a umeleckú dielňu v závislosti od témy inscenácie.

 


2. časť „ŠTUDIJNÝ POBYT NA DIVADELNOM FESTIVALE“ má poskytnúť možnosti pobytu pre čonajvyšší možný počet študentov odborných vysokých škôl na významnom divadelnom festivale, aj v roku 2018 konkrétne na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (28. 9.- 3. 10. 2018). Pobyt je zameraný predovšetkým na študentov rôznych katedier Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici a Janáčkovej akadémie Brno. Prináša benefity v podobe ponúkaného balíčka služieb (zdarma poskytnuté ubytovanie, vstupenky na predstavenia hlavného programu, podkladové materiály, workshop) a účasti na diskusiách o predstaveniach s publikom. Skupine je k dispozícii lektor resp. divadelný kritik, s ktorým študenti absolvujú aj analýzu inscenácií. Mimoriadne cennou sa ukázala účasť študentov na formáte Raňajky s… tvorcami inscenácií, ktorá bola v roku 2017 povinnou súčasťou pobytu.


3. časť – CESTY ZA DIVADLOM sa zameriava na uplatnenie projektu aj v iných mestách. Oproti minulým ročníkom ide o rozšírenie projektu smerom k tvorbe divadiel na Slovensku. Pre rok 2019 v spolupráci so Slovenským komorným divadlom v Martine a Štátnou operou, Banská Bystrica. Súčasťou cesty za divadlom sú diskusie s tvorcami a hercami, rozbor s divadelným kritikom, teatrológom a rozšírenie témy inscenácie na iné súvislosti v interdisciplinárnych presahoch pod vedením lektora.
Prvú cestu realizujeme už v apríli 2019, viac sa dozvieš TU


4. časť – O SÚČASNOM DIVADLE sa orientuje na záujemcov o získanie informácií o zaujímavých dielach a osobnostiach súčasného európskeho divadla. Je adresovaná tak študentom vysokých a stredných škôl, ako aj verejnosti. Ide o neformálne prednášky a diskusie o súčasnom divadle – profily súčasných režisérov, významných európskych divadelných scén, premietanie videozáznamov z inscenácií prezentovaných na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, spojené s výkladom profesionála (divadelný kritik, teoretik, praktik) a diskusiou (november – december 2019).

 

Podrobnejšie o projekte TU.