Asociácia Divadelná Nitra sa snaží prostredníctvom projektu AJ TOTO JE UMENIE poukazovať na zabudnuté a ignorované umelecké diela, sochy či objekty vo verejnom priestore v Nitre. Tieto diela označuje špeciálnou značkou, ktorej súčasťou je aj ich stručný popis. Projektom AJ TOTO JE UMENIE vyzdvihuje hodnotu, význam a jedinečnosť týchto diel aj ich autorov. Projekt upriamuje pozornosť na diela tak historické, ako aj súčasné a má prioritne vzdelávací charakter. Snaží sa poukazovať na zabudnuté umelecké diela a zvyšovať tak povedomie o ich hodnote pre komunitu.

V rokoch 2014 – 2017 bolo takto označených 28 diel. V roku 2018 pribudlo ďalších 6 diel. Organizátori zapájajú do projektu aj verejnosť, a to nielen upozorňovaním na diela, ktoré z vedomia verejnosti vypadli, ale aj prizvaním obyvateľov mesta do výberu zabudnutých pamiatok. Súčasne projekt ponúkajú ako originálny formát aj iným mestám na Slovensku.

Projekt iniciovala a realizuje Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s s kulturológom Jurajom Novákom a výtvarným teoretikom Richardom E. Pročkom.

V roku 2018 sme označili osem zabudnutých diel v Nitre a ako súčasť projektu uskutočňujeme aj vzdelávacie podujatia (prednášky, komentované prehliadky). Projekt Aj toto je umenie 2018 podporila Nitrianska komunitná nadácia

Prezrite si objekty, ktoré sme označili v doterajších piatich rokoch trvania projektu. Na stránke dole si môžete stiahnuť aj mapu vyznačených miest, kde sú vybrané objekty či diela.

Zapojte sa do projektu, v rámci ktorého označujeme zaujímavé zabudnuté alebo ignorované umelecké diela v Nitre a navrhnite, na ktoré dielo podľa Vás treba upozorniť (valkova@nitrafest). Po posúdení odborníkmi zabezpečíme výrobu informačnej tabule, umiestnime ju k objektu a uvedieme na nej informácie o diele, rok jeho vzniku a autora.